Tarinat ja julkaisut

Kaivolla-blogi

12.06.2023

Norm Contaminated. Remember Paperwork.

Titta Aaltosen kuvataiteellinen teos sai alkunsa meressä kelluneesta radioaktiivisen jätteen varoitusteipistä.

Kaikki maapallon mantereet ovat yhteydessä toisiinsa merien kautta, ja meret muodostavat yhden vanhimmista globaaleista verkostoista. Merten vesimassat ovat jatkuvassa liikkeessä synnyttäen merivirtoja, jotka kuljettavat mukanaan eliöitä, elotonta materiaa sekä lämpöä. Meret ja merivirrat muodostavat valtionrajat ylittävän vaikutuspiirin, joka on erityisen kriittinen ympäristöön liittyvien kysymysten kannalta. Tarkastelen Koneen Säätiön rahoittamassa projektissani kuvataiteen keinoin merten ylirajaisia vaikutuspiirejä.

Vieraillessani Varanginvuonon alueella Pohjois-Norjassa löysin rannalta teippirullan, jossa oli radioaktiivisuudesta varoittava kolmio sekä teksti ”NORM CONTAMINATED. REMEMBER PAPERWORK”. Löytö oli pysäyttävä. Miten on mahdollista, että Pohjoiseen Jäämereen kuuluvan Barentsinmeren rannalta voi löytyä radioaktiivisesta jätteestä varoittava varoitusteippi? Miten teippi on joutunut mereen? Mistä se on peräisin? Jos teippirulla on meressä, missä itse jäte on? Näiden kysymysten herättelemänä lähdin selvittämään kysymystä arktisen alueen radioaktiivisesta kontaminaatiosta sekä toteuttamaan kuvataiteellista teosta Norm Contaminated. Remember Paperwork (2023).

Radioaktiivisuus on läsnä arktisella alueella laajemmin kuin mitä mielikuva puhtaasta ja koskemattomasta pohjoisesta alueesta antaisi ymmärtää. 1950- ja 1960-luvuilla arktisella alueella tehtiin ydinkokeita, jotka ovat yksi suurimmista radioaktiivisen kontaminaation lähteistä. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986 on toinen suuri radioaktiivisen likaantumisen lähde arktisella alueella. Radioaktiivista jätettä kulkeutuu arktiselle alueelle myös merivirtojen mukana;  suurimmat päästöt ovat peräisin Sellafieldin ydinjätteen käsittelylaitokselta Iso-Britanniasta, josta on vuosien saatossa vuotanut mereen runsaasti radioaktiivista jätettä.

Arktinen alue on ”kaukana” ja harvaan asuttua, ja siksi sinne on tarkoituksella jätetty ja loppusijoitettu radioaktiivista jätettä. Venäjällä sijaitsevaa Novaja Zemljaa ympäröivälle merialueelle on 1960-luvun lopulta aina 1990-luvun alkuun asti upotettu runsaasti erilaista radioaktiivista jätettä. Arktiselle merialueelle on myös uponnut useampi ydinkäyttöinen sukellusvene, joista osa on edelleen nostamatta. Grönlannissa jään sisälle on varastoitu Yhdysvaltojen 1960-luvulla lakkautetun Camp Century -sotilastukikohdan jäljiltä jäänyttä radioaktiivista jätettä. Yhdysvaltojen Thulen lentotukikohdan lähellä tapahtui puolestaan vuonna 1968 onnettomuus, jossa ydinaseita kuljettanut lentokone tuhoutui ja ympäristöön levisi runsaasti radioaktiivista materiaalia, josta osa on edelleen meren pohjassa.

Edellä luettelemani radioaktiivisen kontaminaation lähteet tuskin liittyvät Jäämeren rannalta löytämääni varoitusteippirullaan. Teippirullan tekstin ”Norm contaminated” sana norm viittaa arkikielessä tavalliseen tai tyypilliseen. Radioaktiivisuuden kontekstissa se on lyhenne sanoista naturally occuring radioactive material eli luonnollisesti esiintyvä radioaktiivinen aine. Termillä ”Norm contaminated” viitataan erityisesti öljynporauksessa ja kaivostoiminnassa syntyvään, maaperän oman radioaktiivisuuden aiheuttamaan kontaminaatioon. On siis hyvin todennäköistä, että teippirulla on peräisin joko Jäämeren alueen kaivostoiminnasta tai arktisella merialueella tapahtuvasta öljynporauksesta.

Tein teippirullan pohjalta teoksen Norm Contaminated. Remember Paperwork (2023), joka on suurikokoinen toisinto varoitusteipistä. Öljypastelleilla paperille tehty teos on korkeudeltaan 0,75 metriä ja sen pituus on 10 metriä. Teos tekee näkyväksi sen, että arktisen alueen luonnon puhtaus on näennäistä; alueella on ollut historiallisesti – ja on edelleen – toimintaa, joka tuottaa ympäristöön esimerkiksi radioaktiivista jätettä. Veteen päätyessään jäte voi kulkeutua kauas, mistä rannalle ajautunut teippirulla on hyvä muistutus.

Titta Aaltonen: Norm Contaminated. Remember Paperwork. (2023)

Lue lisää Titta Aaltosen hankkeen teoksista: Roskat ja paikan identiteetti