Tarinat ja julkaisut

Pitkät jutut

12.10.2017

Nestori Syrjälä pohtii kuvanveistoa ekologisten kriisien aikakaudella

Kuvataiteilija Nestori Syrjälä (s.1983) aikoo Saaren kartanon residenssissä uudelleenajatella kuvanveistoa ekologisten kriisien aikakaudella. Hän on viime vuosina käsitellyt ihmisen suhdetta ympäristöön ja siihen liittyviä ongelmia kuvanveiston, installaatioiden ja videon keinoin.

”Kiihtyvät ympäristökriisit pakottavat miettimään uudelleen myös taiteen olemusta ja muotoja. Saaren kartanon residenssissä mietin miten laajennetun kuvanveiston tekniikoita voisi edelleen kehittää vastaamaan näihin murroksiin. Voivatko veistoksen materiaalit, käytetyt työkalut ja energia toimia teoksen merkitysten synnyssä yhdenvertaisesti taiteilijan ideoiden kanssa? Entä miten taiteen kautta voi käsitellä psykologisia reaktioita, esimerkiksi ahdistusta ja surua, joita kasvava tieto ilmastonmuutoksesta ja massasukupuutoista meissä synnyttää?”, Syrjälä sanoo.

Syrjälä nostaa esille nykyisen maailmankuvan, jossa ihmiselämä on pyhä ja ainutkertainen – tuhoisatkin toiminnat perustellaan ihmisten hyvinvoinnin kasvattamisella. Hän haluaa kuvanveiston uudelleenajattelemisen kautta hahmotella uudenlaista ympäristöystävällistä ja ei-ihmiskeskeistä posthumanistista tapaa ajatella ihmisen roolia muiden elollisten ja elottomien olentojen joukossa.