Tarinat ja julkaisut

06.11.2015

Mobius ja uudenlaiset yhteistyön muodot

Mobius-ohjelma mahdollistaa monialaista ja monimuotoista yhteistyötä visuaalisten alojen ammattilaisille ja museo- ja arkistoalan ammattilaisille Suomessa, New Yorkissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Ohjelmaa organisoivat Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti ja Lontoon instituutti. Mobius identifioi, käynnistää ja tukee motivoituja kumppanuussuhteita, joiden ytimessä ovat muutaman kuukauden työskentelyjaksot toisessa maassa sijaitsevassa partneriorganisaatiossa. Fellowship-yhteistyössä painottuvat uudenlaisten toimintatapojen hahmottaminen ja käytännön testaaminen sekä temaattinen projektityöskentely.

Pitkäkestoisten ja vuorovaikutukselle perustuvien kumppanuussuhteiden mahdollistaminen on ohjelman keskeinen päämäärä. Kulttuurin alalla projektimuotoinen työskentely on yhä tyypillisempää, mutta esimerkiksi kireiden aikataulujen ja resurssienpuutteen vuoksi tämänkaltainen yhteistyö voi jäädä pintapuoliseksi. Mobius luottaa hitaisiin, syvällisiin prosesseihin ja ajan kanssa suunniteltujen projektien toteuttamiseen.

Ajankohtaisen ja tuoreen ohjelmasta tekee sekin, että se tarjoaa niin kutsutuille välittäjäportaan toimijoille (kuraattori, tuottaja, tutkija tms.) mahdollisuuden kansainväliseen työskentelyyn alan ammattilaisorganisaatioiden sisällä.

Mobius-ohjelmalla on kaksi erityistä profiilia. Suomen Lontoon instituutin järjestämät fellowship-jaksot ovat suunnattuja erityisesti museo- ja arkistoalojen ammattilaisille ja tukevat näiden alojen käytäntöjen ja tiedonkulun päivittämistä ja sisältöyhteistyötä. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti keskittyy nykytaiteen, designin ja arkkitehtuurin osaajiin. Painopistealueina ovat yhteistyön uudet muodot erilaisissa organisaatioissa ja niiden ulkopuolella, sekä kuratoinnin ajankohtaisimmat käytännöt.

Käytännössä yhteistyöjaksot ovat painottuneet esimerkiksi jälkifossiilisen yhteiskunnan tutkimiseen, residenssiorganisaatioiden toimintatapojen vertailuun, museoiden yleisötyöhön, kansainvälisen design-triennaalin valmisteluihin sekä vaihtoehtoyhteisöjen tutkimiseen.

Tätä kirjoitettaessa, eli marraskuussa 2015, New Yorkissa työskentelee kolme Mobius-fellowta: Paavo Järvensivu City University of New Yorkin James Galleryssa, Taina Laaksonen The Museum of Fashion Institute of Technologyssa ja Johanna Hyrkäs Better Farm –yhteisössä. Fellowship-ohjelman kautta toteutuvat keväällä 2016 Anna Mikkolan, Markus Åströmin, Suvi Saloniemen ja Andrea Lippsin projektit, jotka ovat saaneet alkunsa partneriorganisaatioiden kanssa toteutettujen työskentelyjaksojen aikana vuosina 2014 ja 2015. Mobius-ohjelma julkaisee lisää osallistujia ja projekteja lähikuukausien aikana.

Syksyllä 2016 Mobius-ohjelma järjestää yhteistyössä Amsterdamista käsin toimivan, globaalin Res Artis–residenssiverkoston kanssa There Is No Such Thing As Free Lunch –seminaarin, joka käsittelee liikkuvuus- ja residenssiohjelmien uusimpia muotoja sekä analysoi kulttuuri- ja taidealan rahoituskäytänteitä ja tulevaisuuksia.

Koneen Säätiö on tukenut Mobius-ohjelmaa sen alkuvaiheista saakka.

Teksti: Ilari Laamanen

Lue Mobius-ohjelmaan osallistuneiden Paavo Järvensivun blogikirjoitus Kuka tohtisi sammuttaa valot Times Squarelta? ja Suvi Saloniemen kirjoitus Design, affekti ja muuttuva kauneus.

Hankkeen yhteyshenkilö ja lisätiedot

Ilari Laamanen, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti

Ilari.laamanen@fciny.org

Hankkeen verkkosivu: http://m0bius.net