Tarinat ja julkaisut

Konehuone-kolumni

28.08.2023

Mari Pantsar: Metsän puolella kestävän tulevaisuuden vuoksi  

Metsää Kemiönsaarella. Kuva: Jussi Vierimaa

Kun kysyy suomalaiselta, “mitä metsä sinulle merkitsee”, saa monia eri vastauksia. Lähes jokaisella on kuitenkin metsäsuhde.  

Yksi sanoo, että metsä on perheen toimeentulon lähde. Toiselle metsä voi olla lapsuuden leikkipaikka, johon liittyy kauniita muistoja. Kolmannelle metsä voi olla marjojen ja sienten aarreaitta tai hiljentymisen mekka. Joillekin taas metsä on taiteellisen tai kirjallisen inspiraation lähde. Jos rakas lähimetsä hakataan, moni tuntee metsäsurua. 

Kaikki nämä merkitykset ja metsätunteet ovat tärkeitä. Myös yhteiskunnallisella tasolla metsillä on suuri merkitys. Ne mahdollistavat taloudellista toimintaa, työpaikkoja ja toimivat hiilinieluina taisteltaessa kiihtyvää ilmastonmuutosta vastaan. 

Metsistä puhutaan paljon, mutta julkinen keskustelu ja uutisointi kulminoituu euroihin, työllistävään vaikutukseen tai hiilidioksidiekvivalentteihin. Nämä ovat eittämättä tärkeitä asioita kansakunnalle, mutta muut merkitykset jäävät usein varjoon.  

Metsien käyttöön liittyy monia erilaisia intressejä, joiden yhteensovittaminen voi tuntua vaikealta. Tämä on johtanut keskustelun polarisoitumiseen. Joskus polarisaatiota ylläpidetään myös tahallisesti. Näin huomio kohdistetaan taitavasti polarisaation päivittelyyn ja itse haasteet, kuten metsien kestävä käyttö, jäävät vähemmälle huomiolle.  

Tänä päivänä keskustellaan myös siitä, saako metsistä ja niiden käytöstä puhua muut kuin metsänomistajat. Toisaalta jokainen suomalainen on metsänomistaja valtion, kirkon tai kuntien omistamien metsien kautta. Metsät myös tuottavat luontopalveluita kuten puhdasta ilmaa, ruokaa, terveyttä ja virkistäytymismahdollisuuksia kaikille ja nämä hyödyt ovat yhteisiä. Yhteisissä asioissa kaikilla on puheoikeus. 

Metsän puolella pyrkii osaltaan purkamaan polarisaatiota nostamalla esiin metsien eri merkityksiä. Metsät ovat tulevaisuuden, yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta niin tärkeitä, että meillä ei ole varaa tyytyä repivään keskusteluun. On yhdessä pyrittävä löytämään ratkaisuja metsien kestävälle käytölle tai käyttämättä jättämiselle.   

Myös poliittisessa päätöksenteossa tulisi punnita metsien hyvinvointivaikutuksia eurojen, työpaikkojen lukumäärän ja hiilidioksidiekvivalenttien lisäksi. Näin rakennettaisiin tulevaisuuden hyvinvoivaa Suomea ja parempaa maailmaa, mikä on myös osa Koneen Säätiön visiota. 

Koneen Säätiö päätti keväällä 2023 tarttua tähän yhteiskunnallisesti merkittävään haasteeseen ja käynnisti Metsän puolella -avauksen. Sen tavoitteena on monipuolistaa metsäkeskustelua sekä tuoda uusia ja vaimennettuja ääniä kuuluville. Tavoite on kunnianhimoinen ja samalla hyvin tarpeellinen.  

Metsän puolella keskittyy metsiin liittyvään tieteeseen, taiteeseen, aktivismiin ja journalismiin ja tuo yhteen näiden parissa toimivia. Toukokuussa pidettyyn lanseeraustilaisuuteen osallistui lähes 200 toimijaa ja tilaisuudesta laadittu keskustelupaperi löytyy täältä.  

Kesän alussa käynnistettiin myös apurahahaku ja Koneen Säätiön hallitus myönsi elokuun 2023 lopussa yli 2,5 miljoonaa euroa 20 eri hankkeelle, jotka liittyvät Metsän puolella -painopisteisiin eli metsiin liittyvään tieteeseen, taiteeseen, aktivismiin ja journalismiin.  

Jatkossa uusia rahoitushakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, ilman määräaikoja, ja päätökset rahoituksesta ilmoitetaan viimeistään 3-5 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.   

Metsän puolella on kuitenkin paljon enemmän kuin rahoitushaku. Siinä rakennetaan Metsän puolella -yhteisö rahoituksen saajien ympärille ja myös sidosryhmiä kutsutaan mukaan keskusteluun. Yhteisö tavoittelee laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta metsäkeskustelun ja -ymmärryksen monipuolistamiseksi. 

Yhteisössä jaetaan parhaita käytäntöjä ristiinpölyttäen tutkijoiden, taiteilijoiden, aktivistien ja journalistien näkemyksiä, monipuolistetaan ajattelua ja tuetaan toimijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhteisön puitteissa järjestetään myös tilaisuuksia apurahansaajille ja sidosryhmille sekä taustoitetaan päättäjiä ja mediaa.  

Koneen Säätiössä uskomme vahvasti, että kun eri toimijat saadaan nykyistä useammin saman pöydän ääreen ja halutaan aidosti ymmärtää toistemme näkökulmia ja arvoja, löydämme enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.  

Lähtökohta keskustelulle on hyvä: metsillä on lähes jokaiselle suomalaiselle joku tärkeä merkitys ja ne kaikki ansaitsevat tulla huomioiduksi. 

Lue lisää ensimmäisistä rahoitetuista hankkeista

Lue hakuohjeet Metsän puolella -rahoitukseen