Tarinat ja julkaisut

08.12.2015

Matkalla ajassa ja paikassa – turvapaikanhakijat pohjoisessa Suomessa

YTT Tapio Nykäsen (Lapin yliopisto) johtamassa hankkeessa tutkitaan Tornion järjestelykeskuksen ja kuntiin perustettujen vastaanottokeskusten ympärille kehittyvää sosiaalista ja poliittista dynamiikkaa. Aihetta lähestytään eri tieteenalojen, journalismin ja taiteen keinoin. Hankkeessa tutkitaan sosiaalityön haasteita, turvapaikanhakijoiden elämäntarinoita ja käsityksiä poliittisesta tilanteesta sekä kansainvälisiä verkostoja ja tietokanavia, joiden kautta turvaa hakevat ihmiset päätyvät matkaamaan Euroopan halki juuri pohjoiseen Suomeen.

Hankkeessa kuvataan turvapaikanhakijoiden elämäntarinoita sekä niitä kansainvälisiä verkostoja ja tietokanavia, joiden kautta turvaa hakevat ihmiset päätyvät matkaamaan Euroopan halki juuri pohjoiseen Suomeen. Hankkeessa katsotaan suurvaltapolitiikkaan ja Lähi-Idän ja Euroopan kohtalonyhteyteen turvapaikanhakijoiden näkemysten ja kokemusten kautta. Hanke perehtyy  myös tilanteen synnyttämään haasteeseen sosiaalityön näkökulmasta.

Hanke on monialainen: siihen nivoutuu tieteellisiä, taiteellisia ja journalistia lähtökohtia sekä menetelmiä. Projektissa toteutetaan kolme empiiristä tutkimusosiota, video- ja valokuvaukseen perustuvan taideosion sekä journalistisen osion yhdessä Yleisradion kanssa. Hankkeen ensimmäisiä julkisia tuloksia on odotettavissa vuoden 2016 aikana.

Tutkimuksesta hankkeessa vastaavat YTT Saara Koikkalainen (muuttoliikkeet), YTT Tiina Seppälä (kansainvälinen politiikka) sekä YTM Enni Mikkonen (sosiaalityö). Taiteellisesta osuudesta vastaa TaT Minna Rainio ja journalistisesta osiosta YTT, toimittaja Tapio Nykänen. Hanke sai apurahan Koneen Säätiön syksyn 2015 haussa.

Lue alta hankkeen johtajan Tapio Nykäsen kirjoitus hankkeesta.

Matkalla ajassa ja paikassa

”Lähi-idän ja Afrikan kriisien seurauksena syntyneellä pakolaisuudella on miljoonat kasvot. Yhdelle lähihistoria on kuivuutta, pommeja, leirejä, ystävällisiä auttajia, piikkilankoja ja pamppuja. Toinen on käynyt kauppaa, luvannut ja uskonut lupauksiin sekä taltioinut puhelimeensa Eurooppaa matkan varrelta. Kolmas kaipaa äitiä ja isää lumisen maaseutukunnan asumisyksikössä. Moni suree tai pelkää. Kaikki elättävät toiveita paremmasta.

Suomalaistenkaan näkökulmasta pakolaistilanne ei pelkisty myönteisiin tai kielteisiin seurauksiinsa. Se on solidaarisuutta ja iloa kulttuurien kohtaamisesta sekä rikoksia ja turvattomuuden tunnetta, mutta useimmiten kuitenkin arkista kanssakäymistä, ammatillisia haasteita, oppimista, epäilyksiä, turhautumista ja toiveita.

Kokijoita yhdistää matkanteko paikassa tai ajassa. Entiseen ei ole paluuta.

Hankkeemme tavoitteena on perehtyä pakolaistilanteen yhteiskunnallisiin syihin ja seurauksiin pohjoisen Suomen kehityksen kautta. Pyrimme nyansoimaan keskustelua pakolaistilanteesta sekä akateemisella areenalla että julkisuudessa. Tutkimus ja taide luovat uusia näkökulmia, perusteluja ja oivalluksia, jotka antavat eväitä myös päätöksentekoon.

Tutkimme hankkeessamme sitä sosiaalista ja poliittista dynamiikkaa, jota Tornion järjestelykeskuksen ja kuntiin perustettujen vastaanottokeskusten ympärille kehkeytyy. Keskuksissa kiteytyy poikkeukselliseksi koettu aika: niiden sisällä ja ympäristössä muistetaan mennyttä ja odotetaan kiihkeästi tulevaa. Hankkeemme kautta pääsevät ääneen sekä turvapaikanhakijat, heidän kanssaan toimivat ammattilaiset että keskusten ympäristöissä asuvat suomalaiset.”

– Hankkeen johtaja, YTT Tapio Nykänen, tapio.nykanen (at) ulapland.fi

Lue lisää

Hankkeen blogi Matkalla ajassa ja paikassa

Tapio Nykäsen kirjoitus Rohkeus-blogissa Sietoraja: Lähi-idän sotien uhrit suomalaisessa mediassa