Tarinat ja julkaisut

Konehuone-kolumni

13.08.2019

Konehuone-kolumni: Mitä Koneen Säätiöltä syksyllä 2019 apurahaa hakevan tulisi tietää?

Koneen Säätiön apurahahaku järjestetään tänä vuonna 1.–15. syyskuuta. Tiedejohtajamme Kalle Korhonen avaa Konehuone-kolumnissaan apurahahaun yhteydessä järjestettävää, apurahansaajillemme suunnattua ympäristövastuullisten kohtaamisten erillishakua sekä ensi vuoteen asti jatkuvaa Naapuruus-ohjelmaa, johon hakemus voi liittyä tai olla liittymättä.

Tässä Konehuone-kolumnissa on kaksi osaa, joista ensimmäinen käsittelee erillishakua ja toinen sitä, miten säätiön Naapuruus-ohjelma liittyy syyskuun 2019 hakuun. 

1. Ympäristövastuullinen kohtaaminen: haemme uusia ideoita

Ajatus siitä, että tutkijan tai taiteilijan tulisi lentämisen hiilidioksidipäästöjä välttääkseen pysytellä Suomessa, tuntuu todella ahdistavalta. Eikä tarvitsekaan. Koneen Säätiön ympäristövastuullisten kohtaamisten erillishaun tarkoitus onkin löytää uusia ideoita siihen, miten parhaiten luoda ja pitää yllä kontakteja valtiorajojen yli tai vaikka Helsingin ja Rovaniemen välillä toivottavasti hiilineutraalimmassa maailmassa.

Voi myös kysyä, milloin ja millaista hyötyä matkailusta on tutkimukselle. Tieteilijöiden matkailun vaikutuksia heidän tieteelliseen uraansa tutkivat äskettäin Seth Wynes ja hänen kollegansa Vancouverissa sijaitsevan Brittiläisen Columbian yliopistosta (Journal of Cleaner Production, 2019). Tutkimusaineistoon kuului noin 700 saman yliopiston tutkijaa. Vancouver sijaitsee pussin perällä aika lailla kuten Suomi eli siirtyäkseen sieltä muihin akateemisiin keskuksiin joutuu tavallisesti lentämään koneella.

Tutkimuksessa, josta Wynes kirjoitti myös LSE:n blogiin kesäkuussa, kävi ilmi kaikenlaista kiinnostavaa. Tärkeintä oli se, että ei todettu yhteyttä tieteilijän lentelemisen ja hänen julkaisutuotantonsa välillä, vaikka verkostoitumisen aktiivisuuden ja yliopiston vaihtamisen on todettu lisäävän ainakin viittausten määrää. Sen sijaan löytyi selvä yhteys palkan ja lentämisen määrän välillä: enemmän lentävät saavat enemmän palkkaa, vaikka tutkijat huomioivat sen, että palkka nousee iän myötä. Väitöskirjantekijät ja post docit aiheuttivat vain noin kolmanneksen lentämisen päästöistä verrattuna professoreihin. Naiset lensivät vähemmän kuin miehet, mutta tämä ero tasaantui, kun huomioitiin se, että miehiä on enemmän professoreina. Lisäksi kestävän kehityksen aihepiireistä tutkimusta tekevät eivät toimineet vähäpäästöisemmin kuin muita aiheita tutkivat kollegansa, vaikka osittain tämä selittyykin kenttätyön tarpeellisuudella.

Blogitekstissään Seth Wynes ehdottaa lisää tapaamisia etäyhteydellä, muutoksia ansioitumisjärjestelmään, tapaamisten yhdistämisiä pitemmiksi matkoiksi, maata pitkin matkustamista ja säännöllisen lentämisen kannusteiden purkamista. Ainakin joitakin näistä voi kehitellä edelleen Koneen Säätiön ympäristövastuullisen vuorovaikutuksen erillishaussa. Vaikka haku on tarkoitettu vain säätiön apurahansaajille, sen periaatteita voi noudattaa muissakin hakemuksissa. Eli säätiö voi tukea vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottavaa matkustamista, vaikka se tarkoittaisi korkeampia hintoja ja pitempiä matka-aikoja. Säätiö ei kuitenkaan yritä rajoittaa tutkimuksen kannalta tärkeää toimintaa, vaan haluamme nähdä uusia ratkaisuja.

2. Yleisen haun hakemus voi, mutta sen ei ole pakko liittyä Naapuruus-ohjelmaan

Koneen Säätiön Naapuruus-ohjelma jatkuu ensi vuoteen asti. Syksyllä 2019 siitä ei järjestetä teemahakua. Ohjelmassa Suomen muuttuvia naapuruuksia tarkastellaan sekä mikro- että makrotasolla useista eri näkökulmista. Sen taustalla ovat mm. ilmaston lämpenemisen muuttama pohjoisten alueiden geopoliittinen ja taloudellinen merkitys, Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen sekä muuttoliikkeiden suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapurit. Säätiö kysyy, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä sekä kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet ja käsityksemme niistä muuttuvat.

Jos teet hakemusta syksyllä 2019 Koneen Säätiölle, työsi aihe voi liittyä Naapuruus-ohjelmaan, vaikka erillistä teemahakua ei tänä syksynä olekaan. Tutkijan tai taiteilijan työsi tai hankkeesi ei kuitenkaan tarvitse liittyä Naapuruus-ohjelmaan: suurin osa kaikesta säätiön tieteen ja taiteen rahoituksesta jaetaan joka vuosi säätiön teemahaun tai ohjelman ulkopuolella. Ole siis vapaa ja rohkea.

Kirjoittaja

Kalle Korhonen