Tarinat ja julkaisut

27.09.2018

Kasveja kuunnellen

Band of Weeds soitti 1.9. Koneen säätiön Lauttasaaren kartanon Pihatalossa. Kyseessä oli bändin kolmas live-esiintyminen, joka oli samalla osa säätiön Lauttasaari-päivän ohjelmistoa. Band of Weedsin ääniteokset perustuvat kasvien sähkökenttien vaihteluihin, joita muokataan ihmiskorvan kuultavaksi joko livenä tai jälkituotantona studiossa. Mutta mistä kaikki sai alkunsa?

Kasvit ja mineraalit

Kasvit miellettiin pitkään näennäisen liikkumattomuutensa takia enemmän mineraalien kuin eläinten kaltaisiksi. Aristoteles joutuikin luomaan ”vegetatiivisen sielun” -käsitteen kuvamaan kasvien elämistapaa; ne olivat selvästi eläviä, mutta kuitenkin kiinni maaperässä.[1] Nooan arkkiinkin otettiin vain eläimiä, ja kasvit saivat jäädä kivien kanssa tulvan alle. Bengalilainen tutkija Jagadish Bose tutki 20-luvulla kasvien ja mineraalien sähkönjohtavuutta. Hän rakensi käyttämänsä tarkat, aikaansa edellä olevat mittalaitteet itse. Hän kävi myös esittelemässä tutkimustuloksiaan Lontoossa Royal Societyssä, josta hänet naurettiin ulos – eihän kukaan britti-imperiumin alusmaalainen voinut rakentaa noin tarkkoja mittalaitteita. 

Bosen tutkimukset jäivät länsimaissa unohduksiin[2], mutta ne kaivettiin esiin Neuvostoliitossa, jossa Ivan Gunnar teki tutkimuksia kasvien sähkönjohtavuudesta, ja huomasi, että jos volttimittarin tilalle laitetaan nauhuri, niin siihen tallentuu ääntä, joka on itse asiassa kasvin varren sisällä virtaavien ionisoitujen nesteiden luoman sähkökentän vaihtelua. Tuohon aikaan oltiin myös kiinnostuneita parapsykologiasta ja sen rinnakkaisilmiöistä, esimerkiksi kirliankuvauksesta eli energiakenttien valokuvauksesta, ja näiden ilmiöiden välille etsittiin vastaavuuksia. Itse kuulin Gunnarin ”kasviäänistä” 80-luvulla Mikkelissä, jonne oli perustettu YYA-sopimuksen hengessä yksi Suomen ensimmäisistä kirliankuvausseuroista, Mikkelin Kirlian-tutkimusseura, joka muutettiin myöhemmin valtakunnalliseksi Suomen Kirlian-keskukseksi.

Band of Weedsin menetelmät

Kasvilähtöisellä äänitaiteella on oma historiansa, joka kukoisti erityisesti 70-luvulla. Mainio katsaus genren historiaan löytyy Sounding Out! -blogista, jota en tässä yhteydessä avaa sen enempää. Band of Weeds käyttää omassa työskentelyssään Ivan Gunnarin kehittämää menetelmää sekä live-esiintymissä myös MIDI Sprout -instrumenttia, joka muuntaa mikrovolttisensoreilla kasvista mitatut sähkökentän vaihtelut MIDI-signaaliksi.

Band of Weeds pyrkii keräämään biodatansa luontaisilla kasvupaikoilla kasvavista kasveista. Tämä tarkoittaa jalkautumista kenttätyöhön sinne, missä kasvit kasvavat. Kokemuksemme mukaan biodataan vaikuttavat lajin lisäksi maaperä (minkälaisia mineraaleja maaperä sisältää), vuodenaika (syksymmällä kasvit alkavat siirtyä lepotilaan), kellonaika (aamu, päivä, ilta, yö – kasvit myös nukkuvat), sääolosuhteet (sade, helle – kuumalla kasvit pyrkivät vähentämään haihtumista). Jälkityöstö tapahtuu studiossa. Live-esiintymiset ovat usein ihmisen rakentamassa ympäristössä, eikä signaalia ole mahdollista ottaa luonnossa kasvavista kasveista. Tällöin siirrämme kasveja ruukkuihin, jotka tuomme esiintymispaikalle, mikä ei kuitenkaan ole ideaaliratkaisu.

Kohti uusanimismia

Brittiläinen kasvitieteilijä Matthew Hall peräänkuuluttaa uudenlaista suhtautumista kasveihin niin tieteessä kuin arjessakin. Hänelle kasvit ovat persoonia, muita-kuin-ihmisiä ja radikaalisti Toisia, jotka länsimainen ihminen on sulkenut pois älyllisyyden ja sielullisuuden piiristä. Hänen mukaansa kasveja tulisikin arvioida, tutkia ja kohdella niiden omista lähtökodista käsin. Niillä on oma integriteettinsä, ja niiden kohtelu pitäisi sisällyttää myös moraalisen ajatteluumme samalla tavalla kuin keskustelemme eläinten oikeudesta arvokkaaseen elämään. Kasveja ei tulisi kohdella hyödykkeinä eikä omaisuutena vaan harkitusti ja elinympäristöä kunnioittaen.

Hall kutsuu tällaista kasvisuhdetta uusanimismiksi erotuksena länsimaisten etnografien perinteisestä animismi-käsitteestä, jossa kasviauttajien ja muiden kasvihenkien ajateltiin asuvan kasveissa, ts. kasvit olisivat vain niiden koti. Uusanimistinen tulkinta puolestaan ymmärtää itse kasvit noiksi hengiksi, persooniksi, ei vain henkien olinpaikaksi. Esimerkkinä Hall käyttää muun muassa Kalevalaa. 16. runossa Sampsa Pellervoinen lähtee etsimään pohjapuuta Väinämöisen veneeseen. Kysyy ensin haavalta, joka vastaa, ettei sovi rakennusaineeksi, koska hyönteiset ovat syöneet sen kelvottomaksi. Kysyy sitten männyltä, joka vastaa, ettei sekään sovi, koska sen kyljessä on isoja halkeamia. Lopulta Sampsa saa tammelta myöntävän vastauksen, ja kaataa sen veneen pohjapuuksi. 44. runossa on puolestaan nk. ”Koivun valitus”, joka kertoo koivun tunteista ja siitä, miten huonosti ihmiset kohtelevat häntä.

Kun haetaan jotain uutta, myös käsitteistö on uusittava. Puhuimme ensin kasvien äänistä ja äänen antamisesta kasveille, mutta mitä pidempään työskentelimme kasvien kanssa, sitä tietoisemmaksi tulimme kyseisen ilmaisun ongelmallisuudesta ja sen sisältämästä antropomorfismista. Nykyään puhumme kasvisignaalista, mikä viittaa viestiin ja/tai impulssiin, joka sitten muutetaan ihmiskorvan kuultavaksi. Jos todella haluamme kuulla kasvien ääniä, meidän tulisi rukata ihmiskorvaamme niille aallonpituuksille, joilla kasvien sähkökentän vaihtelut tapahtuvat. Silloin olemme kuitenkin jo liukumassa transhumanistikyborgien alueelle, ja kysyttävä itseltämme haluammeko sitä.

[1] Kiteiden kasvussa voi halutessaan nähdä samankaltaisuutta kasvien kasvun kanssa.

[2] Nykyään Bose on Bangladeshin kansallissankari, ja hänen jälkeläisensä tekevät edelleen korkealaatuisia av-laitteita: Bose Corporation.

 

TAPAHTUU MAAILMALLA

Why Listen to Plants? Nordnorsk Kunstnersenter (Svolvær, NO)

Floraphilia. Akademie der Künste der Welt (Köln, DE)

 

PAINETUT LÄHTEET

Hall, Matthew: Plants as Persons. A Philosophical Botany. Suny Press, USA, 2011.

Hamm, Kalle & Kamanger, Dzamil: Siirtolaispuutarha. Kasvio Saaren kartanon muinais- ja uustulokkaista. Maahenki, Saaren kartanon julkaisuja 4. Tallinna, 2017.

 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET 

Nettiradio Mikaeli. Suomen Kirlian-keskus Mikkelissä. Osoitteessa:

http://nettiradiomikaeli.internetix.fi/mikaeli/arkisto/kulttuuri/kirlia/suomenkir.htm (Viittauspäivä 31.8.2018)

Project Runeberg. Kalevala. Osoitteessa:

http://runeberg.org/kalevala/ (Viittauspäivä: 31.8.2018)

[1] Nykyään Bose on Bangladeshin kansallissankari, ja hänen jälkeläisensä tekevät edelleen korkealaatuisia av-laitteita: Bose Corporation.

Kirjoittaja

Kalle Hamm

Kalle Hamm on kuvataiteilija, joka on työskennellyt kasvien kanssa vuodesta 2005. Hammin mukaan kasvit tulisi ymmärtää tasaveroisina toimijoina ihmisen kanssa ja niiden merkitys koko planeetan elämän mahdollistajina tulisi tunnustaa. Saaren kartano julkaisi Hammin ja Dzamil Kamangerin toteuttaman Siirtolaispuutarha-teoksen vuonna 2017. Teos kertoo 32 tulokaslajin saapumisesta Saaren kartanon alueelle Mietoisiin, Varsinais-Suomeen. Hammin perustama yhtye Band of Weeds tekee ääniteoskokonaisuuksia kasveista äänitetystä sähkömagneettisesta signaalista. Bändi esiintyy myös livenä. Hamm on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Hamm on toiminut taide- ja muotoilukoulu Taikan johtavana opettajana sekä museolehtorina Kiasmassa.