Tarinat ja julkaisut

19.11.2014

Ilan Manouach: Sarjakuvakirja näkövammaisille

Saaren kartanon residenssissä alkuvuodesta 2013 työskennellyt sarjakuvataiteilija Ilan Manouach julkaisi Koneen Säätiön tuella sarjakuvakirjan näkövammaisille loppuvuodesta 2014.

Shapereader on muotojen ja kuvioiden repertuaari, joka pyrkii kääntämään kuvia ja merkityksiä taktiilisiksi, tunnusteltaviksi muodostelmiksi. Se on kokeellinen lähentymistapa sarjakuvan kerrontaan, jonka tarkoituksena on ”kääntää” sarjakuvia näkövammaisille lukijoille.

Ensimmäinen Shapereader-repertuaarilla luotu sarjakuva on Ilan Manouachin 30-sivuinen Artic Circle, joka saatavana sekä suomeksi että englanniksi. Sarjakuvassa yhdistetään pistekirjoitusta ja 210 taktiilista kuviota, jotka yhdessä muodostavat moniulotteisen ja tunnusteltavan kokonaisuuden. Lukemisen apuna on kuusi erillistä, käsissä pidettävää kommunikointitaulua, joiden avulla lukija navigoi tarinatilassa. Tauluissa on kaikki sarjakuvan keskeiset asiat: henkilöt, henkilöiden toiminta ja tuntemukset, tarinan rakenne ja elementit jne.

Manouach suunnitteli myös Shapereader Community Workshop -työpajoja vuoden 2015 kesälle, jotka ovat tarkoitettuja sekä näkövammaisille että näkeville. Työpajoissa on lyhyitä työskentelyjaksoja, jotka pidetään pimeässä tilassa. Työpajan tarkoituksena on rohkaista osallistujia luomaan oma tarina.

Shapereaderin ja Artic Circlen prototyypit ovat saaneet vuonna 2013 Koneen Säätiön Monikielisyys ja taide -hankkeen apurahan.

Ilan Manouach

Shapereader