Tarinat ja julkaisut

19.12.2016

BIOS ennakoi yhteiskunnan sosio-ekologisia muutoksia

Materiaaliset reunaehdot ovat painuneet poliittisessa ja yksityisessä päätöksenteossa taka-alalle, etenkin lisääntyneen energiantuotannon ja maailmankaupan myötä. Kaikkea on tuntunut olevan saatavilla lähes rajattomasti. Seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä materiaaliset tekijät nousevat ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien takia yhteiskunnan ydinkysymykseksi. On ymmärrettävä yhä tiheämmin yhteenkietoutuneita ekosysteemejä ja kulttuureja. Tiedollinen ja kokemuksellinen haaste on valtava, kun nyt kehitetään energiantuotannon, ruoantuotannon, asumisen ja liikkumisen infrastruktuuria ja käytäntöjä vuosikausiksi eteenpäin.

Kansalaisten ja päättäjien lisäksi myös tieteentekijöiden on ollut vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa keskeisistä ympäristö- ja resurssitekijöistä ja niiden kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista. Näiden kysymysten yhteenkietoutuneisuuden takia tarvitaan väistämättä yksittäiset tieteenalat ylittävää ymmärrystä.

Syksyllä 2015 perustetun BIOS-tutkimusyksikön ydinajatus on juuri tämä: ennakoimme yhteiskuntaa syvästi koskettavia sosio-ekologisia muutoksia monitieteisesti, yhteisen pöydän ääressä. Tutkimuksen lisäksi varaamme paljon aikaa tiedon ymmärrettäväksi tekemiseen. Pilottiprojektissamme olemme kehittäneet Ylen Yhteiskuntatoimituksen kanssa journalistisia keinoja käsitellä moniulotteisia ympäristövaikutuksia siten, että kansalaiset voivat nähdä ne kiinteänä osana elämäänsä.

Seuraavien vuosien aikana pyrimme vakiinnuttamaan BIOS:n tahona, joka kantaa tutkittua tietoa ja näkemyksiä sosio-ekologisista kehityspoluista vaalikausien ja kvartaalien yli. Rakennamme kaikille avoimen internet-tietopankin ja jatkamme monitieteisen tiedon soveltamista median, opetus- ja tutkimusinstituutioiden, taiteellisten tuotantojen ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa.

www.bios.fi

Teksti: Paavo Järvensivu, paavo.jarvensivu@bios.fi

Koneen Säätiön myönsi joulukuussa 2016 nelivuotisen apurahan BIOS-tutkimusyksikön vakiinnuttamiseksi