Tapahtumat

Apurahansaajille

Vertaismentorointi 2023: Aloitustyöpaja

Kaipaatko työhösi sparraajia, joiden kanssa voisit pohdiskella erilaisia työhön liittyviä kysymyksiä? Oletko joskus pohtinut miten suunnittelisit parhaiten omaa työtäsi? Mistä saada tukea, kun motivaatio ei riitä? Miten yhdistää työ ja vapaa-aika, tai mistä tietää, mikä on riittävän hyvä?

Koneen Säätiön apurahansaajien vertaismentoroinnissa osallistujat työstävät ryhmissä yhdessä sovittuja aiheita yhteisesti laaditussa aikataulussa. Uusi mentorointikausi käynnistyy yhteisellä työpajalla ke 1.3. klo 13–16 Koneen Säätiön toimitiloissa Lauttasaaren kartanossa (Otavantie 10, Helsinki). 

Aiemmat ryhmät ovat saaneet tukea esimerkiksi projektinhallintaan, itsensä johtamiseen, käytännön työn edistämiseen, työn ja vapaa-ajan kanssa tasapainoilemiseen sekä uran alkuvaiheelle tyypilliseen epävarmuuden tunteeseen. Vertaismentoroinnissa saat rohkaisua ja tukea omaan työhösi, ja voit jakaa omia kokemuksiasi sekä oivalluksiasi muiden kanssa – matalalla kynnyksellä, tasavertaisena keskustelukumppanina. Huomioithan, että mentorointiryhmissä ei ole tarkoitus ensisijaisesti käsitellä oman tutkimustyön sisältöön liittyviä kysymyksiä, vaan keskustelu painottuu yleisempiin teemoihin. 

Tietoa vuoden 2023 mentorointiprosessista

Vertaismentorointiohjelma on suunnattu ensisijaisesti uransa alkuvaiheessa oleville apurahansaajille, mutta olet tervetullut mukaan myös, jos olet pidemmällä työskentelyssäsi. Mentorointi tapahtuu noin 3–5 hengen ryhmissä ja ryhmät pyritään muodostamaan niin, että sen jäsenillä on samantyyppisiä kysymyksiä ja toiveita. Sinun ei tarvitse tietää mitään vertaismentoroinnista etukäteen – riittää, että olet Koneen Säätiön apurahansaaja, kiinnostunut aiheesta ja haluat kehittyä työssäsi merkityksellisellä tavalla.  
 
Mentorointiprosessi jatkuu kesäkuun puoliväliin asti. Kaikille yhteiset tapaamiset koostuvat aloitustapaamisesta, vapaaehtoisesta välitapaamisesta sekä lopputapaamisesta. Yhteisten tapaamisten välillä ryhmät toimivat itsenäisesti ja tapaavat noin kerran kuussa. Laitathan päivämäärät kalenteriin jo tässä vaiheessa! 

Mentorointiryhmät muodostetaan siten, että aiemmin käsiteltyjen teemojen sekä ilmoittautuneiden kiinnostusten pohjalta muodostetaan teemakohtaiset ryhmät. Jokainen osallistuja voi valita aloitustyöpajassa mihin ryhmään haluaa osallistua. Huomioithan, että ryhmiä ei siis muodosteta saman tieteen- tai taiteenalan perusteella.  

Ohjelman aikataulu

  • Aloitustyöpaja 1.3. klo 13–16 (kaikille yhteinen, osallistuminen pakollinen) 
  • Välitapaamiset 26.-27.4. klo 13-16 (valinnainen zoom-tapaaminen, ryhmien tarpeen mukaan) 
  • Lopputapaaminen 14.6. Klo 13–16 (kaikille yhteinen) 

Lähtökohtana on, että kaikki ohjelmaan osallistuvat ottavat osaa aloitustilaisuuteen. 

Yhteisten tapaamisten välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti ja sopivat keskenään omista aikatauluistaan. 

Yhteisten tapaamisten kieli on englanti. Ryhmien omissa tapaamisissaan käyttämät kielet määräytyvät osallistujien toiveen sekä teemojen mukaan (joko suomi tai englanti).  

Aloitustyöpajan ohjelma

Työpajassa tutustutaan omaan mentorointiryhmään ja saadaan käytännön työkaluja mentorointiin. Pohdimme, millaista tukea kukin kaipaa omaan työskentelyynsä, miten kannustetaan ja tuetaan kehitystä ja miten luodaan ryhmään luottamuksellinen ilmapiiri. 
 
Aloitustyöpajaan voi valmistautua miettimällä, millaista tukea ja missä aiheissa kaipaat eniten työskentelyysi tällä hetkellä. Kerro toiveistasi ilmoittautumislomakkeella! 

Vertaismentorointiohjelmaa vetää coach, kouluttaja Minna-Rosa Kanniainen, jolla on useiden vuosien kokemus mentorointiohjelmista ja mentoreiden kouluttamisesta. 

Mukaan mahtuu 60 osallistujaa. 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ MUKAAN VERTAISMENTOROINTIIN

Ilmoittautuminen päättyy 14.2.2023.

Tapahtumamme ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.