Tapahtumat

Apurahansaajille

Parhaiden käytäntöjen opintopiiri II: Apurahatyössä kohdattu häirintä ja siihen liittyvät tunteet

Apurahansaajien omassa opintopiirissä paneudutaan vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla hankkeiden vetämiseen, niissä työskentelemiseen ja niistä viestimiseen. Torstaina 21.4. klo 9–12 aiheena on apurahatyössä kohdattu häirintä ja siihen liittyvät tunteet.

Taustoitusta ja näkökulmia aiheeseen tarjoavat vihapuhetta ja häiritsevää palautetta tarkastelleet tutkijat Tuija Saresma ja Karin Creutz.

Tuija Saresma esittelee vihapuheen yhteiskunnallista kontekstia ja sen toimintalogiikkaa yleisesti. Karin Creutz kertoo keinoista reagoida vihapuheeseen. Aikaa on varattu myös kokemusten jakamiselle ja vertaistuelle ryhmäkeskustelujen muodossa.

Tilaisuus järjestetään Zoomissa (osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille).

Parhaiden käytäntöjen opintopiiri järjestetään yhteistyössä Nesslingin Säätiön kanssa. Opintopiirin kielenä on suomi.

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Ilmoittautuminen päättyy 20.4.

Tilaisuuden kulku:

9.00 Avaussanat: Koneen Säätiö ja Nesslingin Säätiö
9.10 Teema 1: Vihapuheen yhteiskunnallinen konteksti ja sen toimintalogiikka
10.10 Tauko
10.20 Teema 2: Keinoja reagoida vihapuheeseen
11.20 Tauko
11.30 Yhteenveto
11.45 Tilaisuuden päätössanat

Kummassakin teemassa edetään seuraavasti: 20 min fasilitoijien puheenvuoroja, 20 min pienryhmässä pohdintaa ja 20 min purkukeskustelua.


Tapahtumamme ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.

Tulevat opintopiirit:
Torstai 13.10. klo 9–12: Työssä jaksaminen