Tapahtumat

Apurahansaajille

Parhaiden käytäntöjen opintopiiri: hyvä johtaminen apurahahankkeessa

Apurahansaajien omassa opintopiirissä paneudutaan vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla hankkeiden vetämiseen, niissä työskentelemiseen ja niistä viestimiseen. Perjantaina 8.3. aiheena on hyvä johtaminen. 

Näkökulmia johtamiseen tarjoavat verkostojen johtamisen käytäntöjä tutkinut ja kehittänyt Timo Järvensivu sekä Koneen Säätiön apurahansaaja, ympäristöfilosofi ja hankejohtaja Elisa Aaltola. 

Timo Järvensivu: Verkostoissa johtaminen – miksi, mitä ja miten?   

Verkostotyö on luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä, jota tehdään yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välillä. Verkostoja tarvitaan, kun halutaan kehittää uutta, toimia joustavammin ja vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.  

Mihin hyvä verkostotyö perustuu?  
Minkälaista johtajuutta tarvitaan?  
Minkälaisia verkostoja on olemassa?  
Minkälaisia käytännön askeleita verkostojen johtaminen vaatii?  

KTT Timo Järvensivu on tutkinut ja kehittänyt verkostotyötä ja verkostojen johtamisen käytäntöjä yli 15 vuotta, ensin tutkijana yliopistossa ja nykyisin päätoimisena yrittäjänä ja kouluttajana. 

Elisa Aaltola: Hankkeen johtajan näkökulma hankkeen johtamiseen 

Elisa Aaltola on ympäristöfilosofi, joka on kirjoittanut useita kirjoja ihmisen ja muiden eläinlajien suhteista. Hän johtaa Koneen Säätiön hanketta, joka tutkii, miten kieli ja erilaiset puhetavat vaikuttavat ei-inhimillisiä eläinlajeja koskeviin tunteisiin. 

Ilmoittaudu mukaan opintopiiriin