Syksyn 2015 apurahat myönnetty

Koneen Säätiö on jakanut 22 miljoonaa euroa apurahoja tieteen ja taiteen rohkeiden avausten tukemiseksi. Apurahan sai yhteensä 597 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää.
Salla Kurhila ja Lari Kotilainen tutkivat kielen tilanteista oppimista. Kuva: Jukka Aro.

”Yleiset olosuhteet, joissa elämme, ovat avanneet tutkimusta yhä enemmän maailmalle. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi toinen apurahoissa näkyvä suuntaus on kääntyminen ihmisen ajatteluun ja aisteihin”, sanoo Koneen Säätiön hallituksen jäsen Maria Lähteenmäki.

Sekä tutkijat että taiteilijat ovat tarttuneet Euroopan pakolaistilanteeseen. Monet apurahansaajista myös käsittelevät laajemmin kysymystä osallisuudesta, identiteetistä ja kuulumisesta; siitä keitä olemme ja kuka saa olla suomalainen.

Tutustu luetteloon myönnetyistä apurahoista tiivistelmineen
Tiedote

 

Tutustu hankkeisiin

Metrolla mediakaupungissa
Halat hisar – liveroolipeli vaihtoehtohistoriassa
Oikea terveyskeskus ja taiteen mitattavuus
Esseeteos ruskeille tytöille
Suomen kieltä oppii tekemällä
Matkalla ajassa ja paikassa – turvapaikanhakijat pohjoisessa Suomessa
Tervetuloa Eurooppaan? Pakolaisuuden syiden ja käännytyksen välissä

Katso video: Sivuvalo – onko tämä suomalaista kirjallisuutta
Katso video: Sorbus-galleria

 

Arvioijien tehtävänä löytää rohkeat avaukset

Tänä syksynä asiantuntijat käsittelivät yhteensä 6101 hakemusta. Vuosittain vaihtuvien arvioijien näkemykset saattavat vaihdella eri vuosina suurestikin: arvioijat ovat oivaltaneet, kuten hakijatkin, että rohkea avaus voi tarkoittaa erilaisia asioita, sen voi tulkita monin tavoin. Tänä vuonna seitsemän anonyymia arvioijaa kirjoitti kokemuksistaan Koneen Säätiön Rohkeus-blogiin. Tutustu blogikirjoituksiin

”Vaatii uskoa, taitoa ja rohkeutta elää epämääräisyyden, paradoksien ja hitauden kanssa”, säätiön yliasiamies Anna Talasniemi kirjoittaa blogissa. Lue blogikirjoitus Toivoa ja rauhaa rohkeudesta

 

Tilastotietoa apurahoista

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2015 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä 22 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 6 101, ja apuraha myönnettiin 597 hakijalle, eli apurahan sai 9,8 % hakijoista. Myönnetyistä 22 miljoonasta 70 % suuntautui tutkimukseen, 20 % taiteeseen ja kulttuuriin,  7 % tieteen yleistajuistamiseen ja lisäksi Kielen kuvausteemahaun hankkeille 3 %.

Lue lisää ja tutustu infograafeihin
Apurahamyönnöt yliopistoittain (pdf)

Aiheeseen liittyvää