Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Zden Brungot Svíteková

Tanssitaiteilija, esiintyjä, tanssintekijä ja tutkija

Saaressa ollessani aion sukeltaa syvemmälle aisteihin ja erityisesti kosketukseen somaattisissa käytännöissä ja tavoissa, joilla eri menetelmät tiivistetään luoviksi prosesseiksi. Kosketus on pitkään ollut olennainen osa praktiikkaani ja sen syvällisemmästä ymmärtämisestä tuli välttämättömyys viimeaikaisen tutkimusluomukseni kautta, jonka ajurina oli geologia ja joka keskittyi tektoniikkaan ja aineksen muodostumiseen ja epämuodostumiseen. Osana tutkimusta päätin käsitellä sitä, miten taiteilijakollegani harjoittavat erilaisia somaattisia lähestymistapoja. Niinpä aion Saaressa jatkaa haastatteluja ja niiden prosessoimista ja tutkia teorioita sekä lääketieteellisestä että filosofian ja yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Aion dokumentoida omaa somaattisten ja käytännön harjoitusten menetelmien ja tekniikoiden käyttöäni sekä viettää aikaa studiossa, jossa testaan ja harjoitan tutkimusta aikeenani kerätä materiaalia uutta, kosketusta ja sen merkitysvivahteita tutkivaa työtä varten. Lopulta pääsen Saaren kartanossa aloittamaan foorumin, jossa keskitytään kriittiseen pohdintaan ja joka muodostaa kosketuksen symposiumin.

Saaressa viettämäni ajan avainsanat ovat: somaattinen, kosketus, ruumiillisuus, viestintä, väkivalta, turvallisuus, läheisyys, vastavuoroisuus, valtasuhteet.

Odotan innolla, että saan tilaa ja aikaa lukea, prosessoida ja kirjoittaa. Että minulla on keskeytyksetöntä aikaa studiossa luoda ja tehdä työtä jatkuvasti ja päivittäin.  Olen utelias tapaamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa muiden residenssivieraiden kanssa sekä tutustumaan heidän teemoihinsa, visioihinsa ja lähestymistapoihinsa. Olen myös kiitollinen siitä, että saan jälleen viettää aikaa maaseudulla, missä voin jatkaa kesken olevaa, geologiaan ja maan liikkeiden syvään aikaan keskittyvää työtäni.

Zden Brungot Svíteková valmistui tanssin maisteriksi Bratislavan musiikki- ja draama-akatemiasta Slovakiassa. Hänen taiteellinen työnsä pohjautuu liikkeen tutkimukseen, jota lietsoo hänen syvä kiinnostuksensa ihmiskehoa kohtaan. Kehossa somaattiset käytännöt ja filosofia luovat kielen, jota hän puhuu keskustellessaan mikro- ja makrotasolla tapahtuvista kosketeltavista tapahtumista. Yhteistyöhön perustuvan työtapansa myötä Zden tekee kokeiluja mustan laatikon puitteissa kyseenalaistamalla suoraan Teatterin. Hänen koreografinen työnsä tuottaa esityksiä, jotka sijoittuvat erilaisiin tiloihin, kuten teattereihin, gallerioihin tai julkisiin tiloihin. Sitä sitoo pitkäaikainen kiinnostus monialaiseen vuoropuheluun eri taidemuotojen ja tieteenalojen, kosketuksen, muistin, viestinnän, prosessien ja yhteistyön luonteen välillä.

Eräs hänen taiteellisen lähestymistapansa johtavista kiinnostuksen kohteista on luoda ja kehittää tila kunkin yksilön henkilökohtaiselle, ruumiilliselle ilmaisulle. Vuodesta 2010 lähtien Zden on ollut tiiviissä taiteellisessa vuoropuhelussa Barbora Látalován kanssa ja on OSTRUŽINA -yhdistyksen perustajajäsen.

Hän tekee yhteistyötä myös nuorten yleisöjen, yhteisötaiteen ja välitys-/siirtämislähtöisen toiminnan parissa, joka esitetään performansseina, luovina projekteina kouluissa ja osallistavina tapahtumina tai työpajoina.