Vice versa -työryhmä

kirjallisuuden kääntäjien ryhmä

Vice versa

Järjestämme ensi kertaa Suomessa käännöstyöpajan, jossa kirjallisuuden suomentajat ja saksantajat kohtaavat intensiivisen tekstityön merkeissä. Tämä ns. ViceVersa-konsepti, jossa kahteen kielisuuntaan työskentelevät kääntäjät tuovat projektinsa saman pöydän ääreen, on monella tapaa ainutlaatuinen.

Osallistujat saavat natiivilukijoilta kallisarvoista apua oman alkutekstinsä analyysiin, tulkintaan ja konkreettisiin käännösongelmiin. Oman ajattelun kiepauttaminen toiseen kielisuuntaan (äidinkielestä vieraaseen kieleen) avaa uusia näkökulmia kielitaitoon, kääntämiseen ja kaunokirjalliseen teokseen. Kaksi aiempaa ViceVersa-pajaamme ovat tuottaneet huikeita oivalluksia, joita yhden kielisuunnan pajoissa ei välttämättä syntyisi.

Työtapamme ovat lähiluku ja vertaiskeskustelu, joka ulottuu kielen pienistä vivahteista kääntämisen yleisiin kysymyksiin ja ammatillisten kokemusten jakamiseen. Työpaja antaa osallistujille eväitä käännösten jatkotyöstämiseen, mistä viime kädessä hyötyvät myös lukijat.

Työpajan toinen tärkeä anti on verkostoituminen. Kun eri vaiheessa uraa olevat kollegat kohtaavat, kaikki oppivat paljon ja saavat vahvistusta ammatti-identiteetilleen. Kaikki tämä on sitäkin merkityksellisempää, kun käännöskirjallisuuden asema sekä Suomessa että Saksassa jatkuvasti heikkenee.