Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Maalaus, piirustustaide, grafiikka

Vesa-Pekka Rannikko

Kuvataiteilija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Saaren kartanon residenssissä keskityn animaatiotyöskentelyyn hitaana ja joustavana kerronnan muotona. Kahden kuukauden aikana pyrin piirtämään ja editoimaan teoksen, jonka keskiössä on luonnonympäristön moniaistinen havainnointi sekä tämän toisintaminen analogisten ja digitaalisen piirtämisen kautta. Työskentelyn lähtökohtana ovat paikat, joissa kulttuuri ja luonto sivuavat tai sekoittuvat. Piirtämisen kohteet etsin pääasiassa residenssin lähiympäristöstä. Animaatiota piirrän, maalaan ja kirjoitan ulkona aiheiden luona, sään ja tilanteen ehdoilla.

Kartoitan työskentelyssäni luonnosmaisuuden, harhailun ja satunnaisuuden mahdollisuuksia visuaalisessa kerronnassa. Hahmottelen teosmuotoa, joka ei asetu valmiiksi vaan toimii elävänä tilanteena staattisen objektin sijaan. Teoksesta muokkautuu (ehkä) elämän kaltainen kudelma, jossa liike, keho, kuva ja sana sulautuvat toisiinsa.

Residenssi antaa mahdollisuuden pysähdykseen sekä työskentelyn suunnan ja mielekkyyden uudelleenarviointiin. Haluan residenssiaikana kehittää erityisesti ajatusta teoksesta ekosysteeminä ja pohtia taiteellista työskentelyä kokoelmana toisaan risteäviä orgaanisia prosesseja. Toivon, että residenssiaikani on kohdattujen tilanteiden, aistimusten ja ajatusten monenvälistä keskustelua.

 

Vesa-Pekka Rannikko (s. 1968, Turku) on monialainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen teoksilleen on tyypillistä avoin rakenne, joka yhdistää erilaisia visuaalisia ja kerronnallisia keinoja tarjoten useita tapoja tulkita, lukea ja kokea teos. Hänen taiteellinen työskentelynsä on hyvin monialaista keskittyen viime aikoina piirrosanimaatioihin, paikkasidonnaisiin teoksiin sekä veistoksen ja maalauksen ominaisuuksia yhdistävään työskentelyyn. Hän on kiinnostunut erityisesti määritelmien välisestä tilasta, jossa polarisaation sijaan, sekoittuminen, sulautuminen ja moninaisuus mahdollistuu.

Vesa-Pekka Rannikko on opiskellut Taideyliopiston Kuvataidekatemiassa (BA 1996) sekä Taideteollisesta korkeakoulussa (MA 1994). Hän on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin kansainvälisesti sekä pitänyt yksityisnäyttelyitä gallerioissa ja museoissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Hän on toteuttanut useita julkisen tilan taideprojekteja sekä toimii aktiivisesti taiteilijajärjestöissä ja -yhteisöissä.