Veli Lehtovaara ja työryhmä

Tanssitaiteilija Veli Lehtovaaran kokoama ryhmä saattoi Saaren kartanon residenssin aikana valmiiksi Ikimetsä | Clearcut -teoksen. 

Kuva: Samppa Erkkilä - Jyväskylän Kesä 2021

Tanssitaiteilija Veli Lehtovaaran kokoama ryhmä saattoi Saari residenssin aikana valmiiksi Ikimetsä | Clearcut -teoksen. Teoksessa tanssivat Elias Giród, Anni Koskinen, Sofia Simola, Erik Eriksson (SE), Inga Huld Hákonardóttir (IS), Kevin Fay (US). Kolme vuotta kestänyt taiteellinen prosessi huipentui residenssiä seuranneisiin esityksiin Jyväskylän Kesä -festivaalilla 2021.

Ikimetsä on monitaiteinen esitys, jossa yhdistyvät tanssi-, ääni-, tekstiili- ja kuvataide. Teos tarkastelee ajan olemusta ja luonnon monimuotoisuutta Kainuun aarniometsissä. Kansainvälinen taiteilijaryhmä on työskennellyt vuosina 2019-2021 Siikavaaran ja Paljakanvaaran ikiaikaisissa metsissä. Vaaran juurella asuva ympäristökasvattaja Riitta Nykänen on toiminut ryhmän oppaana. Teoksessa tieteellinen tutkimus, perinnetieto ja kokeellinen nykytaide punoutuvat yhteen. Asiatieto yhdistyy tarinankerrontaan ja ruumiilliseen kokemiseen. Kantavana ajatuksena on, että metsä on meissä aina läsnä.

Teoksella pyrimme herättämään yleisön uteliaisuuden ja tarjoamaan mahdollisuuden pohtia ajan monikerroksisuutta ja luonnon monimuotoisuuden merkitystä sekä itseisarvona että inhimillisen kulttuuriin edellytyksenä. Yhtenä tavoitteena on tuoda esiin, miten luonnontilaisen metsän ja kaupunkien ydinkeskustan elo ja ajallisuus eroavat toisistaan. Lopullinen esitys sijoittuu kaupunkitilaan – ympäristöön, jota määrittävät inhimillisen toiminnan rytmi ja arkkitehtuurin muodot. Koreografia saapuu kaupunkiin kuin vieras organismi. Se ehdottaa perinjuurin toisenlaista ajankulkua ja ruumiillista olemista.

Jani Hietasen luoma ja ryhmän tutkimusmatkojen kenttä-äänityksistä syntynyt ääniteos, kuunnellaan esityksen aikana omalla mobiililaitteella ja kuulokkeilla. Äänisuunnittelu kuljettaa katsojan metsään keskellä kauppakeskusta. Verkossa kuunneltava suora lähetys tarjoaa osallistumisen mahdollisuuden myös niille, jotka eivät pääse paikalle, mutta halajavat äänimatkalle aarniometsän ja nykytanssin risteyskohtaan.

Piia Rinteen suunnittelemien ja toteuttamien pukujen lähtökohtana on aikaisempien teosten pukujen ja käyttämättömäksi jääneiden vaatteiden kierrätys ja kerrostaminen kollaasin omaisesti.  Teoskokonaisuutta rikastuttavat taiteilija Joma Richterinprosessin aikana luoma kuvataide, joka tarkentaa havainnon ruumiin ja ympäristön, sekä tanssin ja kuvan rajapintaan.

WWW.SPACETIMELOVE.COM

 

Koreografia: Veli Lehtovaara yhteistyössä esiintyjien kanssa
Tanssi: Elias Giród, Anni Koskinen, Sofia Simola, Erik Eriksson (SE), Inga Huld Hákonardóttir (IS), Kevin Fay (US)
Äänisuunnittelu: Jani Hietanen
Pukusuunnittelu: Piia Rinne
Ympäristökasvattaja: Riitta Nykänen
Kuvataiteilija: Joma Richter
Kuvat: Veli Lehtovaara, Piia Rinne, Joma Richter, Samppa Erkkilä – Jyväskylän Kesä 2021
Tuotanto: SpaceTimeLove | Veli Lehtovaara yhteistyössä Arts Management Helsinki ja Routa Company (Kajaani)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Uudenmaan taidetoimikunta, Koneen Säätiö
Residenssit: Shawbrook (IR), Mustarinda (Hyrynsalmi), Routa (Kajaani), Saaren kartanon residenssi (Mietoinen)