Valle Medina ja Benjamin Reynolds

Projektimme keskittyy Kalifornian Santa Barbarassa nykyaikana asuvien ihmisten elämään ja dokumentoi heidän luisumistaan seurallisista ja sosiaalisesti aktiivisista kolmikymppisistä ihmisiksi, joiden arkitodellisuudesta kaupunki on poistanut merkityksellisiä ruumiillisen ja julkisen vuorovaikutuksen osia, kunnes ollaan siinä pisteessä, etteivät he enää tunne olevansa osa kaupunkia.

Työssä taltioidaan tiloja, jotka ihminen näkee pakoteinä tällaisesta kaupungista: Ortega Parkin avoimet baseball-katsomot Cota Streetillä, Leadbetter Beachin rannat ja muut luokittelemattomat paikat.

Projektin käynnistävät digitalisoitujen maastojen ja paikkafragmenttien käyttö sekä teoreettiset keskustelut tilan arvosta ja siitä, mitä menetetään (tai jää jäljelle), kun kokemus omasta merkityksellisyydestä kaupungin osana katoaa.

WWW.PALACEPALACE.COM