Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Va-Bene Elikem Fiatsi

Monialainen ”artivisti”/kuraattori/mentori/filantrooppi/taiteellinen johtaja

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Haluaisin tutkia Saaren kartanossa performatiivisia rituaaleja ja suhdettamme luontoon, henkisyyteen, planeettaamme ja siihen, miten voisimme yhdessä ajatella uusiksi maapallon, ekologian ja muiden olentojen tulevaisuuden.

Mitä tapahtuisi, jos tekisimme sovinnon kaikkien kansakuntien (eli maapallon) äidin kanssa ja antautuisimme hänen ja jälkeläistemme rakkaudelle? Emmekö ole jo uhanalaisia ja pakotettuja kohtaamaan toimintamme ja toimimattomuutemme seuraukset maapalloa ja maailmankaikkeutta kohtaan? On myös tärkeää pohtia omia etuoikeuksiamme ja asemaamme ilmasto- ja ekologisissa kriiseissä ja aktivismissa.

Odotan innolla ja uteliaana, että pääsen tapaamaan ja keskustelemaan kehomme, sielumme ja henkisyytemme suhteesta maapalloon performatiivisten työpajojen, interventioiden ja vuorovaikutteisten tapaamisten kautta paikallisten/kansainvälisten taiteilijoiden ja ei-taiteilijoiden kanssa Saaressa ja Mynämäellä. Ghanan ewet ja ašantit kutsuvat maapalloa äidiksi, kohduksi ja elämän alkuperäksi. Odotan kovasti, että pääsen keskustelemaan aiheesta ja tutkimaan sitä tarkemmin minulle vieraissa paikoissa ja perinteissä maailmanlaajuisena kohtuna, joka synnyttää monimuotoisia ja ainutlaatuisia jälkeläisiä. Performanssitaiteilijana, joka on käyttänyt savea aktiivisesti rituaaleissa ja henkilökohtaisena maadoitusvälineenä yli vuosikymmenen ajan ja samalla tutkinut oman kehoni ja maapallon välistä yhteyttä, kuolevaisuutta, syntymää, kuolemaa ja syrjäytyneinä ryhminä kohtaamaamme väkivaltaa, uskon, että energiamme ja eloonjäämisemme riippuu tällaisista kohtaamisista luonnon ja henkisyyden kanssa.

Monialaisena artivistina ja samankaltaisen ghanalaisen residenssin taiteellisena johtajana olen iloinen, että pääsen jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, asiaankuuluvia taitoja ja käytännön tietoa residenssiläisten ja muiden kanssa, joita ne kiinnostavat. Olen hyvin avoin uusille havainnoille, mentoroinnille ja suunnille, jotka saattavat johdattaa minut uusiin mielenkiintoisiin kohtaamisiin ja yhteistyöhön esimerkiksi muiden residenssiläisten ja Saaren kartanon mentorien kanssa.

 

Va-Bene Elikem Fiatsi [eli crazinisT artisT] on Hon kaupungissa Ghanassa vuonna 1981 syntynyt transnainen, joka käyttää englanniksi pronominia ”sHit” tai ”she”. Va-Bene asuu tällä hetkellä Kumasissa, Ghanassa, mutta työskentelee monialaisena ”artivistina”, kuraattorina, filantrooppina ja mentorina useissa maissa. Hän on crazinisT artisT studiOn (TTO), Our Railway Cinema Galleryn (ORCG) ja perfocraZe International Artists Residencyn (pIAR) perustaja ja taiteellinen johtaja. Järjestöiden tavoitteena on radikalisoida taidealaa ja edistää kansainvälisten ja paikallisten taiteilijoiden, aktivistien, tutkijoiden, kuraattorien ja kriittisten ajattelijoiden välistä vaihtoa. Performanssi- ja installaatiotaiteilijana crazinisT käsittelee sukupuolistereotypioita, ennakkoluuloja, queeriyttä, identiteettipolitiikkaa ja -konflikteja, seksuaalista stigmaa ja niiden seurauksia marginalisoituneille ryhmille tai yksilöille. Hän käyttää omaa kehoaan ajatuksia herättävänä välineenä performansseissa, valokuvissa, videoissa ja installaatioissa rituaalien ja sukupuolijoustavuuden kautta. Näin hän käsittelee ”elävän taiteen” kautta aiheita kuten kansalaisoikeuksien menetys, epäoikeudenmukaisuus, väkivalta, esineellistäminen, sisäistetty sorto, mustiin kohdistuva rasismi, systeeminen indoktrinaatio jne.

crazinisT on esiintynyt ja pitänyt näyttelyitä eri puolilla maailmaa, esim. Nigeriassa, Togossa, Ghanassa, Sveitsissä, Etelä-Afrikassa, Saksassa, Alankomaissa, Cape Verdessä, USA:ssa, Espanjassa, Brasiliassa, Ranskassa, Ruotsissa, Unkarissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Japanissa ja Isossa-Britanniassa.

Hän on myös ollut esillä useissa julkaisuissa ja lehdissä kuten I-D Vice London, I-D Vice Dutch, Financial Times, King Kong Magazine, CCQ London, Maimi Rails, ”Freeflowingvisuals”, TRT WORD Film Documentary, This is Africa, Art Ghana, Lost At E Minor, CNN, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Tageszeitung (TAZ), Horizonte da Cena, Radio FRO, Reuters, Hyperallergic jne.