Työryhmä Huhtakallio-Tarnanen-Visala

Cembalisti Aura Visalan kokoama työryhmä työstää Saaren kartanon residenssissä monitekstuurista, esseemäistä sooloteosta Oma tunto / omatunto.

Mikä on ihmisen  paikka maailmassa? Työryhmämme pohtii tätä ajankohtaista kysymystä  filosofi Simone Weilin (1909–1943) poikkeuksellista elämänkaarta ja kirjallista tuotantoa vasten. Tekstiä (Aura Visala), musiikkia (Niilo Tarnanen) ja liikettä (Soili Huhtakallio) yhdistävä  kokonaisuus muodostuu työryhmän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Projekti alkoi keväällä 2020, ja Saaren kartanon ryhmäresidenssissä työstämme ja harjoitamme teosta 23.7.2022 BarokkiKuopio-festivaalilla tapahtuvaa kantaesitystä varten.

Juurten irtirepeytyminen, eli katkos omasta historiasta, kulttuurista ja paikasta, on keskiössä, kun Weil pyrkii toisen maailmansodan aikana ymmärtämään ihmisten väkivaltaisuutta ja moraali(ttomuutt)a. Oma tunto / omatunto tarttuu tähän juurten, paikan ja vastuun kysymykseen erityisesti lihallisuuden näkökulmasta. Teos heijastelee Weilin keskeisten innoittajien ja inhokkien, kuten antiikin Kreikan ja Rooman sekä kristinuskon keskeisten teemojen lisäksi Visalan henkilökohtaista, välillä eripuraistakin suhdetta Weiliin. Visala on valinnut kokonaisuuden osaksi näihin viittaavia vanhan musiikin katkelmia. Teoksessa kuultava teksti sisältää sekä Visalan kirjoittamia että Weilin teoksesta Juurtuminen (1949/2007, suom. Kaisa Kukkola) poimittuja katkelmia.

Työryhmä tutkii laulun rekistereitä, ääntämisen tuntua ja soittamisen kinestesiaa, hakeutuen kohti soiton ja laulun lihallisuutta ja käsitellen Weilin ajattelua niiden kautta. Tarnanen on säveltänyt musiikillista materiaalia Visalan äänelle, cembalolle ja pedaaliluupperille.  Huhtakallio on tutkinut soittajan ja soittimen fyysistä suhdetta ja siihen liittyviä merkityksiä.

Soili Huhtakallio on Espoossa asuva koreografi ja tanssija. Äänen, musiikin, esiintyjän ja koreografisen ajattelun välinen vuorovaikutus on yksi Huhtakallion tärkeimmistä koreografisista työvälineistä ja taiteellisista kiinnostuksen kohteista. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen kandidaatiksi 2013 ja tanssitaiteen maisteriksi koreografian maisteriohjelmasta 2016. soilihuhtakallio.com

Niilo Tarnanen on säveltäjä (musiikin maisteri 2015, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), joka etsii musiikissaan psykofyysiset rajansa hyväksyvää ihmisyyttä. Hänen sävellystyönsä on suuntautunut kuulokokemuksen ja siihen kytkeytyvien merkitysten suhteen tutkimiseen. Esityskohtaisesti määräytyvä muoto, musiikin ja ei-musiikin raja ja luonnosta löytyvä harmonia ovat esimerkkejä Tarnasen työssä toistuvista teemoista.
niilotarnanen.wordpress.com

Cembalisti Aura Visalan taiteellinen toiminta on keskittynyt vanhan musiikin konserttien ohella näyttämöteoksiin sekä uuden musiikin esittämiseen. Hän on maaliskuussa 2021 aloittaneen Æstus-yhtyeen perustajajäsen. Visalalla on musiikin maisterin tutkinto Berliinin Taideyliopistosta (2017) ja Sibelius-Akatemiasta (2019). Hän opiskelee yksityisesti Edna Golandskyn johdolla Taubman Approachia sekä klassista laulua Meri Metsomäen johdolla. auravisala.com