Slow Thinking Lab

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää tieteelliset, henkiset ja taiteelliset näkökulmat yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Accessing connectivity experiences with the help of trees. Drum session by Francis Joy, 2021 Photo: Pia Lindman

Slow Thinking Lab eli hitaasti ajatteleva laboratorio on ryhmä, joka tapasi Saaren kartanossa elokuussa 2021. Tavoitteemme oli sukeltaa syvemmälle lukuisiin tavoitteisiimme ja motiiveihimme, jotka on ankkuroitu eri jäsentemme tieteenaloihin ja taiteellisiin käytäntöihin. Halusimme löytää yhteisen, mutta silti riittävän vivahteikkaan kielen ja luoda yhteisen perustan tulevalle tutkimukselle. Pohdimme myös lähestymistapojamme tutkimusetiikan näkökulmasta. Intensiivisten keskustelujen ja toisinaan kiihkeidenkin väittelyjen kautta selkeytimme hankkeemme tavoitteita ja rajoja ja sen seurauksena muutimme nimemme ja kiteytimme tulevan toimintasuunnitelmamme. Joten residenssimme tavoite on nyt seuraava:

Menestyä yhteisöllisyyden kautta: ”slowACES -hanke – yhteisöllisyyden ja yhteyden tunteen kokemuksia hitauden avulla”

Tämän hankkeen tarkoituksena on yhdistää tieteelliset, henkiset ja taiteelliset näkökulmat yhteisöllisyyden edistämiseksi.

SlowACES -hanke luo käytännön esimerkkejä ja malleja siitä, miten voimme parantaa yhteyttämme sekä itseemme että muihin eläviin olentoihin taiteen, luonnon, parantumisen ja hiljaisuuden kokemusten kautta. Hankkeen tutkijat ovat erikoistuneet lääketieteeseen, vaihtoehtolääketieteeseen, saamentutkimukseen, taidehistoriaan ja taiteelliseen tutkimukseen. Tämä yhdistelmä auttaa meitä liittämään kokemusperäisen tiedon analyyttisiin lähestymistapoihin. Tutkimuksen tuloksena syntyy taideteoksia, esityksiä, kirjoja ja artikkeleita, jotka auttavat päätöksentekijöitä ja yleisöä pohtimaan tapoja parantaa hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteyden tunnetta ei-kaupallisten käytäntöjen avulla. Maailma on käännekohdassa ilmaston lämpenemisen ja koronaviruspandemian vuoksi, joka on eristänyt yksilöitä ja lisännyt yksinäisyyttä. Yleisön osallistuminen on keskeinen osa hanketta. Sekä akateemiselle että laajemmalle yleisölle tarkoitettujen työpajojen, julkisten seminaarien ja julkaisujen kautta pystymme tuomaan ehdotetut käytännöt laajalle osalle yhteisöä ja auttamaan heitä kehittämään omia räätälöityjä lähestymistapojaan.