Serena Chalker

tanssija

Kuva: Nikolay Vasilev

Kuva: Nikolay Vasilev

 

Aion hyödyntää residenssikauden aikana Saaren kartanon asuntoa kartoittaessani uuden sooloni From the Outside, In kirjallisten, paikkasidonnaisten ja tanssi-improvisaatiollisten tekijöiden kohtaamispaikkaa. Projektissa tutkitaan sitä, miten paikasta toiseen liikkuva, nomadinen keho navigoi asuttaessaan ”vieraita” tiloja. Olen kiinnostunut siitä, miten sekä teksti että ruumis voivat toimia kommunikoinnin keinoina tässä prosessissa, jossa reflektoimme, haastamme ja sijoitamme itseämme suhteessa maailmaan. Laajemmassa mittakaavassa: kuinka paikkaan sitoutuneet taiteilijat käsittelevät liikkumisen tarvetta uran ylläpitämisessä, ja henkilökohtaisesti: miten minä ”sijoitan” itseni paikkaan, joka ei ole minulle tuttu? Olen kiinnostunut siitä, kuinka paikkaan sopeutumisen prosessi muuttuu ajan myötä ja paikasta toiseen. Nomadinen subjekti ei ole aina liikkeessä tai pakenemassa – jokainen tarvitsee myös levon ja pysähtymisen hetkiä. Olen kiinnostunut ”paikallisesta nomadismista” fenomenologisena vuorovaikutuksena objektien, ihmisten ja tilojen välillä – reaaliajassa.

Keskityn residenssikauden aikana prosessiin, jonka aikana paikka muuttuu vieraasta tutuksi. Keskiössä on idea kodista – asuessani ja työskennellessäni residenssissä. Tutkin fyysisen ja kirjallisen tason välistä suhdetta asunnon asettamissa raameissa ja pyrin sumentamaan elämän ja taiteen välisen rajan. Pohdin tilan muuttuvaa dynamiikkaa ja ajan ja paikan vuorovaikutusta. Pyrkimyksenäni on määritellä uudelleen nomadivartalon ja fyysisen paikan välinen suhde. Haluan sumentaa taiteeni eri osa-alueiden välisiä rajoja, soveltaa fyysisen harjoittelun vaatimaa keskittymistä ja kurinalaisuutta kirjoitettuun sanaan sekä kyseenalaistaa sen, missä kulkee taiteen ja elämän välinen raja.

SERENACHALKER.COM