Risto Pekka Pennanen

musiikintutkija

Pennanen Saari

FT, etnomusikologian dosentti

Music, Musicians, Soundscape and Colonial Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 1878–1918

Olen musiikintutkija, jonka Koneen Säätiö rahoittama tutkimushanke käsittelee Itävalta-Unkarin siirtomaahallinnon musiikin, muusikoiden ja äänimaiseman suhteita Bosnia-Hertsegovinassa. Hanke pyrkii purkamaan Bosniassa ja muuallakin vallitsevaa musiikintutkimuksen kaanonia näkökulmaa laajentamalla. Tutkimuskohteinani ovat kaikentyyppiset muusikot ja musiikinlajit. Ensinnäkin analysoin erityisesti musiikkiin ja äänimaisemaan liittyvien keksittyjen perinteiden merkitystä siirtomaahallinnon yrityksissä vahvistaa legitiimiyttään ja estää eteläslaavilaisen nationalismin leviäminen. Toinen tärkeä tutkimusteemani on siirtomaahallinnon harjoittama muusikoiden ja äänimaiseman valvonta ja säätely sekä sen käyttämät kurinpitotoimet, siis ammattimuusikkolupien myöntäminen ja peruminen, sensuuri, sakotus, verotus ja esiintymispaikkojen kontrolli. Kolmanneksi tutkin valtarakenteiden ja muusikkouden rakentumista. Ammattimuusikoiden enemmistö oli miehiä, ja muun kuin länsimaisen musiikin esittäjät olivat yleensä paikallisia tai muualta tulleita romaneja. Sukupuolistavan tutkimuksen kannalta erityisen kiintoisia ovat naisyhtyeet.

Työskentelen kartanolla tutkijaresidenssipaikalla syys–lokakuun 2015 ajan, jolloin minulle tarjoutuu erinomainen mahdollisuus syventyä kirjoitustyöhön ja työstää käsikirjoitustani.