Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Rea-Liina Brunou

tanssija, taiteilija

Rea-Liina Brunou kehittää Saaren kartanossa uutta liikemenetelmää, joka pohjautuu Autenttisen liikkeen, Klein-tekniikan, baletille tyypillisen rytmisen liikeartikulaation (suhteessa kuultuun musiikkiin), sekä erilaisten hahmojen motiivien kautta ajattelemisen yhdistämiseen. Hän kutsuu menetelmää nimellä Pedestrian Ballet. Tuomalla yhteen kolme erilaista tekniikkaa, niiden erityisyys kehollisina liikuttajina kirkastuu, ja ennestään tutut metodit sulautuvat omanlaisekseen energiaksi ja estetiikaksi.

Residenssin aikana Rea-Liina soveltaa tekniikkaa kahden uuden teoksen suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Toinen teos kulkee työnimellä Pedestrian Ballet – Tragédies, se on koreografia kahdelle tanssijalle ja sen ensi-ilta on syksyllä 2016. Teoksen tutkimuskysymys on, miten perehtyminen ja eläytyminen klassikkobalettien sivuhahmoihin, kuten Hilarionin (Giselle), Alainin (La Fille mal gardée) tai Bennon

(Joutsenlampi) tapauksiin vaikuttaa Autenttiseen liikkeeseen. Teoksen tragedia syntyy hahmojen rakenteellisesta sivullisuudesta ja balettiin yleisesti liitettyjen unelmien ja haaveiden saavuttamattomuudesta; halun ja konkretian ristiriidasta tanssijan kehossa. Tätä kahtiajaon problematiikkaa puretaan valittuun liikemenetelmään syventyen. Laajentamalla tanssijan fokusta samanaikaisesti ulos- ja sisäänpäin – itsestä johonkin toiseen, vieraaseen – etsitään tilaa, jossa egon rajat purkautuvat, vapaus ja intuitiivisuus

sulautuvat tietoon ja keho-mielen ulottuvuuksista piirtyy katsojallekin selkeä kartta. Tragediasta löytyy siinä piilevä komedia, raskaudesta keveys. Tarkoitus on löytää reittejä myötätuntoiseen ja dualismin (keho/mieli, tunne/järki, minä/muut, korkeakulttuuri/matalakulttuuri) rikkovaan olemiseen ja tanssiin.

Toinen työ, johon menetelmää on aikomus soveltaa, on yhteistyö ilmastotutkija Ilona Riipisen kanssa. Brunou ja Riipinen valmistavat Kiasman /teatteri.nyt -tapahtumaan esityksen ilmastonmuutoksen moninaisuudesta ilmiönä, tiedosta, sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta; itsen hahmottamisen ja ympäristön muutoksen suhteesta. Esitys tapahtuu jo residenssijakson aikana 16.10.

Rea-Liina Brunou (s.1982) on tanssi-, video- ja performanssitaiteen alueilla työskentelevä vapaa taiteilija. Viimeisimmissä töissään Rea-Liina on pohtinut ajan muotoa ja liikettä kehossa ja ympäristössä, henkilökohtaisten ja jaettujen kokemuksien suhdetta, sekä esillä ja piilossa olemisen rajoja. Koulutukseltaan hän on tanssitaiteen maisteri.

REALIINABRUNOU.BLOGSPOT.FI