Olli Tiikkainen

YTM, väitöskirjatutkija

Photo: Jussi Virkkumaa

Residenssijaksollani keskityn kirjoittamaan johdanto- ja yhteenveto-osioita väitöskirjaani, jonka otsikko on ”Impact governance: On the socio-technical aspects of governance in Finnish impact investing and impact bonds’’. Tutkin väitöskirjassani vaikuttavuusinvestoimista, eli sijoitustoimintaa, jossa tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavia sosiaalisia tai ekologisia vaikutuksia.

Pidän tutkimusaihettani itsessään kiinnostavana ja yhteiskunnallisesti relevanttina. Tutkimuksenteossa minua kuitenkin kiinnostaa varsinkin spesifimmeistä ilmiöistä myös kohti yleisemmän tason kysymyksiä liikkuminen. Väitöskirja-artikkeleissani käsittelen esimerkiksi sitä, miten vaikuttavuusinvestoimisen logiikasta johdetut tulosperusteiset rahoitussopimukset asemoituvat suhteessa kestävyyssiirtymien tavoittelemiseen, ja miten ja miksi vaikuttavuusinvestoimista tuotiin 2010-luvulla Suomeen. Näiden teemojen taustalla on kuitenkin myös laajempia kysymyksiä. Miten, missä määrin, ja mistä riippuen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia voi ja kannattaa mitata? Millaisia seurauksia sillä voi olla, että yksityisiä sijoittajia ja yrityksiä liitetään kiinteämmäksi osaksi julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion toimintoja? Onko kestävyyssiirtymiä tavoitellessa tehtävä kompromisseja muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden suhteen?

Toivon löytäväni Saaren kartanolta rauhaa ja aikaa eritoten näiden jälkimmäisten kysymyksien mietiskelyyn. Olen sotkeutunut väitöskirjaprosessini aikana kaikenlaiseen, mikä on minusta tarpeellista ja mukavaakin. Jossain vaiheessa lienee kuitenkin hyvä – ja ainakin osana väitöstutkimusprosessia myös pakko – kirjoittaa ajatteluaan ja itseään taas vähän enemmän kasaan.

Olen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Väitöstutkimuksessani tarkastelen vaikuttavuusinvestoimista yhdistellen tieteentutkimusta, taloussosiologiaa, kestävyystiedettä, arvottamistutkimusta sekä yhteiskuntateoriaa. Tutkimusartikkelejani on julkaistu lehdissä Environmental Innovation and Societal Transitions, Tiede & Edistys sekä Alue ja Ympäristö. Väitöskirjani hiomisen ohella aion residenssini aikana ainakin juosta paljon ja kuunnella, mitä kerrottavaa linnuilla on minulle.