Nynnyt

kuraattorien ryhmä

Projektimme What Can Feminism Do? etsii feministisen kuratoinnin metodeja-käytänteitä, jotka nousevat teoreettisen tutkimuksen, käytännön työskentelyn ja ajatustenvaihdon yhdistelmästä.  Sen myötä tarkastelemme feminismin toteutumista ja toimintaa taiteen kentällä Suomessa ja kansainvälisesti, ja tuotamme tietoa siitä, millaista feminististä muutosta nykypäivän taiteen työ tarvitsee ja miten se voidaan käytännössä saavuttaa.

Residenssijakson aikana toiveemme on keskittyä ja syventyä reflektoimaan kolme vuotta kestänyttä projektiamme sekä saattaa alulle sitä kokoava feministisen kuratoinnin strategia – julkaisu, jota taiteen organisaatiot voivat käyttää apunaan muuttaessaan toimintaansa yhdenvertaisempaan suuntaan. Lisäksi haluamme maadottaa itsemme ja tietomme ennen siirtymistämme seuraaviin vaiheisiin projektimme kanssa, ja kirjoittaa itsellemme toimintastrategiaa vastaavan muistilistan, johon voimme jatkossa palata. Haemme residenssiä ajattelu-, keskustelu- ja kirjoitustyöhön, josta aloitamme strategiajulkaisun tekemisen.

Työmme keskiössä ovat kyseenalaistaminen ja pehmeät arvot: pyrimme tunnistamaan ympäristössämme ja työssämme totutut normit, jotka luovat ja toistavat epätasa-arvoisia rakenteita. Lisäksi pohdimme aktiivisesti sitä, miten voimme ottaa pehmeät arvot, kuten solidaarisuuden, ystävällisyyden, huomaavaisuuden ja empatian vakavasti ja pysyä samalla lujana niissä tilanteissa, joissa se on feminismin toteutumisen edellytys.