Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Miradonna Sirkka

Nykytaiteilija

Kuva: Miradonna Sirkka

Työskentelen residenssissä länsimaisen uuskolonialismin ja yksilön turhuuden kokemuksen parissa käyttäen esimerkkinä hulavanteen kompleksisuutta. Työstän nykyesitystä, jonka tarkoitus on pysäyttää ennen eskapismin hetkeä.

Ensinäkemältä hulavanne vaikuttaa naiivilta ja iloiselta lelulta, fitness-välineeltä tai sirkustaiteilijan instrumentilta. Vanteet ovat muoviputkia, joiden historia avattuna paljastaa länsimaisen kolonialismin juuret ja sen, miten tämä näkyy edelleen ei vain esitystaiteessa, vaan myös koko yhteiskunnassa. Työskentelyssäni hyödynnän kiusallisuuden tunnetta, sosiaalista piinaa ja helpotusta kts. “Kiusallisuus työvälineenä taiteellisessa työskentelyssäni”.

Odotan residenssiltä sitä, että saan rauhassa keskittyä ja työskennellä, mihin kellonaikaan tahansa ja kuinka kauan tahansa. Tällaisessa tilassa uppoudun työhön, ideoita pulppuaa ja aivot sauhuaa. Se on ihan mahtavaa! Odotan elämää keskellä luontoa ja että pääsen lenkille metsään. Minusta on ihanaa jakaa tämä aika muiden taiteilijoiden kanssa, olla yksin yhdessä. Työskentelen tanssistudiossa fyysisesti, mietiskellen ja kirjoittaen. Kirjoitan, kuvaan ja editoin videoita. Käytän paljon ääniä ja musiikkia.

Miradonna Sirkka on nykytaiteilija, nykysirkus- ja performanssitaiteilija, ohjaaja ja esiintyjä. Taideteokset ovat monialaisia sekoituksia nykysirkuksesta, performanssista, installaatiosta, videosta, äänistä ja mediataiteesta. Inspiraatio nousee nautinnosta, raa’asta ihmiskontaktista ja arkipäiväisestä kiusallisuudesta. Hän on valmistunut Turun AMK:sta sirkustaiteilijaksi, Aalto Yliopistosta taiteen maisteriksi sekä opiskellut mediataidetta Tokiossa. Miradonna on immersiivisiin esityskokemuksiin erikoistuneen Recover Laboratory monitaidekollektiivin perustaja (2014).

”Teokseni ovat humoristisia, arkisia ja surrealistisia, vaikuttaen aluksi tarkoituksellisesti naiiveilta pikkuhiljaa syvemmän tarkoituksen paljastaen. Minulle on tärkeää luoda tila, johon voi uppoutua. Siellä sekä teoksen kokija että tekijä voivat olla omia itsejään, vapautua ja tässä vapautumisen tilassa kokea elämyksen, joka voi olla elämää mullistava, tai sitten ei juuri minkäänlainen.”