Miki Brunou

Äänisuunnittelija, säveltäjä

Työstän Saaren kartanossa vuonna 2015 järjestettyjen New Weave -konserttien äänimateriaalia albumimuotoiseksi kokonaisuudeksi. New Weave oli vuorovaikutteisten konserttien sarja, jonka suunnittelin ja toteutin yhdessä äänitaiteilija Sébastien Piquemalin kanssa. Konserttitapahtumien kantavana ajatuksena oli rikkoa ja kyseenalaistaa elektronisen musiikin esittämisen rakenteita, sekä avata elävän musiikin esittämiseen liittyviä konventioita osallistavaan ja hierarkista ajattelua karttavaan suuntaan. Konserteissa yleisöllä oli mahdollisuus osallistua improvisoidun äänellisen komposition luomiseen kirjautumalla esityksiä varten luodulle nettisivustolle ja tallentamalla itse valitsemiaan äänellisiä eleitä omilla älypuhelimillaan. Lopputuloksena oli leikin logiikalla etenevä vapaarytminen äänikudelma, jonka moniäänisessä virrassa yleisö kuuli oman panoksensa digitaaliprosessoreiden kaleidoskoopin läpi suodattuneena.

Tallensin kaiken konserteissa syntyneen äänimateriaalin, josta aion työstää itsenäisen albumikokonaisuuden myöhempää julkaisua varten. Koostettavan albumin kantavana ajatuksena on pysyä uskollisena New Weave -konserttien leikkisälle tunnelmalle ja vapaan assosiaation kautta muodostuneelle rakenteelle.

Miki Brunou on äänisuunnittelija ja säveltäjä, joka työskentelee sekä näyttämötaiteiden kentällä että elokuvatuotannoissa. Äänisuunnittelijana häntä kiinnostaa erityisesti arkipäiväisen elämän sivutuotteina syntyvien äänten sattumanvarainen musikaalisuus. Viime vuosina Brunou on työskennellyt pääosin nykyteatterin ja -tanssin parissa, pyrkien esityksen mukana hengittävän äänidramaturgian luomiseen yhdistelemällä tarkkaa tilallista ajattelua improvisoivaan materiaalin tuottamiseen.