Mikel R. Nieto

taiteilija ja tutkija

MARA-MARA / SATAA LUNTA (or a soft hiss of this world)

Projektissa tarkastellaan sitä, miten kielestä häviää nykyisen antroposeenin aikana osia, koska tietyt luonnossa ilmenevät tilat ja prosessit, kuten veden, lumen ja jään eri olomuodot, puuttuvat. Suomen kielessä on yli neljäkymmentä näitä olomuotoja kuvaavaa sanaa*. Nämä sanat ovat lähtökohtana projektissa, jossa taltioidaan kyseisiä luonnonilmiöitä äänen kautta. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota ilmiöiden puuttumiseen tai siihen, että niiden taltiointi on mahdotonta, koska ilmiöitä ei ole olemassa tai ne ovat hävinneet.

Projektin äänimateriaali koostuu lumihiutaleiden äänistä. Äänitysprosessia varten kehitellään erilaisia materiaaleja, joiden avulla saadaan taltioitua paitsi ääni, myös mahdolliset eri lumihiutaleiden väliset äänierot. Tiedetään, että napapiirin asukkaat näkevät ja kuulevat asioita, joita muualta tulleet eivät pysty havaitsemaan. Ilmiö johtuu alueen ainutlaatuisista ympäristöolosuhteista. Osa näillä leveysasteilla asuvista ihmisistä on kuvaillut kuulevansa ääniä huomattavien etäisyyksien takaa, osa puolestaan äärimmäisen hiljaisia ääniä.

Joseph Scrimger halusi vuonna 1985 mitata äänen, jonka vesi-, rae- ja lumisade aiheuttaa veden alla (Nature 318, 647). Hän havaitsi tutkimuksensa aikana, että lumisade sai aikaan jatkuvaa ja odottamatonta ääntä, muttei kyennyt tunnistamaan äänen alkuperää. Lawrence Crum Seattlen Washingtonin yliopistosta kuunteli äänitteet ja esitti, että jatkuva ääni koostui valtavasta määrästä mikroääniä, jotka aiheutuivat siitä, kun yksittäiset lumihiutaleet laskeutuivat veden pintaan. Toisin sanoen Crumin teorian mukaan lumihiutale saa veden pinnan soimaan.

Projektia tukevat Koneen Säätiö, Espanjan suurlähetystö Ruotsissa sekä tukholmalainen EMS Elektronmusikstudion.

_

*Huom: Joitain suomen kielen lunta, jäätä ja vettä kuvailevista sanoista: sataa lunta, lumi, pyry, myräkkä, rae, räntä, tuisku, laviini, hyhmä, loska, sohjo, ahto, ahtauma, jää, kide, kohva, paanne, railo, röpelö, tökkö, iljanne, hanki, huurre, härma, kinos, kaljama, kuura, nietos, nuoska, polanne, tykky, viti, avanto, jotos, latu, rannio, nirskua, narskua, kirskua, nitistä, narista, mora, banquisa… 

___________________________________

 

Mikel Nieto. Taiteilija ja tutkija. Nieto opiskeli taidetta San Sebastianissa, Madridissa ja Barcelonassa. Hän on keskittynyt useiden vuosien ajan kenttä-äänitykseen ja sen teoriaan. Hän on vetänyt työpajoja monissa kulttuurikeskuksissa ja yliopistoissa. Hän on ollut mukana luomassa Baskimaan äänikarttaa, SOINUMAPA.NET, Hots! Radiota sekä Mediateletipos.net-verkkoportaalia. Tällä hetkellä hän koordinoi Observatorio de la Escuchan (kuunteluobservatorio) toimintaa José Luis Espejon ja Xabier Erkizian kanssa.

Nieto on tehnyt ääniteoksiinsa liittyvissä tanssiprojekteissa paljon yhteistyötä tanssija-koreografi Jone San Martinin kanssa. Saksalainen kustantamo Gruenrekorder julkaisi hiljattain Nieton kirjan Dark Sound, jossa kuvataan hänen vuonna 2014 tekemäänsä tutkimusta öljyteollisuuden eri kehitysvaiheiden aiheuttaman suoran ja epäsuoran melun vaikutuksesta kaupungeissa sekä luontoympäristöissä Amazonin sademetsän alueella Ecuadorissa.

Verkkosivusto: MIKELRNIETO.NET

Linkkejä: (lumisateen ääniä)

HTTP://WWW.SOINUMAPA.NET/MARKER/OTSAGABIA-ELURRA/?LANG=ES

HTTPS://VIMEO.COM/137301455