Marika Troili & Mirko Nikolić

taiteilijat

TO HOW HOW KNOW
how to know how
HOW KNOW TO HOW
NO HOW TO NO
no how to no
TO HOW HOW KNOW
how to know how
HOW KNOW TO HOW
NO HOW TO NO

improving emotions, reactions, destructions, distractions, or living with self-help literature at the edge of wilderness

tunteiden, reaktioiden, destruktioiden, distraktioiden kehittämistä eli elämänhallintaoppaiden viitoittamaa elämää erämaan rajamailla

Yksi tämän päivän individualistisen luonteen ilmentymismuodoista on ns. self-help- eli elämänhallintakirjallisuus. Tekstit, joiden avulla ihmiset oppivat parantamaan ja uudistamaan itseään, toisin sanoen pohjimmiltaan muuttamaan itseään, muovautumaan siten, että he sopivat paremmin nykyajan muottiin, elämäntapaan, jossa korostetaan joustavuutta, positiivisuutta ja muita maailmankansalaisten, globaalien yksilöiden, hyveitä. Tutkimme joukkoa elämänhallintaoppaita ja pyrimme niiden avulla haarukoimaan aikakautemme subjektiivisuuden vaatimuksia ja kehittämään saamiemme tietojen pohjalta keinoja vastustaa näitä vaatimuksia. Työ alkaa siitä, että yritämme improvisoida ”kehitystä” oppaista lukemiamme ohjeita noudattamalla. Uskomme, että kun olemme oppineet, miten jokin asia tehdään, olemme myös oppineet, miten sitä ei tehdä. Projekti ei ole luonteeltaan ironinen, vaan sen tarkoituksena on ennemminkin testata myönteisen, kannustavan käänteisyyden toimivuutta metodina. Haluamme kehittää ideaa käänteisestä robinson crusoesta, koska ihmiskunnan tulisi jo päästä yli tai ohi siitä ajatuksesta, että elämän perimmäinen tavoite on selviytyminen. Opettelemme näitä (epä)ohjeita suorittamalla päivittäisiä ruumiillisia ja henkisiä harjoituksia sekä yhdessä että erikseen, laajentamalla ja kehittämällä ”yksilön elämänhallinnan tekniikoita”, refleksiivistä ja epäsuoraa (itse-/ryhmä)analyysia, ryhmäkirjoittamista, yhteiskuuntelua, kuluttajuuden ja tuoton tavoittelun jälkeisessä maailmassa elämisen taktiikoita, muutamia metodeja mainitaksemme.