Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Maricarmen Gutiérrez Castro

performanssitaiteilija, tutkija ja feministiaktivisti

Kuva: Jussi Virkkumaa

Olen perulainen performanssitaiteilija, tutkija ja feministiaktivisti. Työtapani asettaa kehon ja päätösvallan omasta kehosta keskiöön sen hyväksymisessä sekä taistelussa patriarkaalista, siirtomaavaltaista ja kapitalistista väkivaltaa vastaan.

Kiinnostukseni kehon ja siihen liittyvän päätösvallan pedagogiikkaan on noussut henkilökohtaisesta tarpeestani olla unohtamatta esi-isieni tapoja sekä siitä ymmärryksestä, että nämä tavat ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään kollektiivisesti ilmentämään antikolonialistisia yhteisösuhteita. Opiskellessani performanssitaiteen maisteriksi aloitin käytäntöön perustuvan tutkimusprojektin, jossa herättelin performatiivisia kohtaamisia maahanmuuttajataustaisten naisten välillä kaupunkien ulkopuolisissa julkisissa tiloissa Alankomaissa ja Perussa. Jaoimme kertomuksia ja muistoja, jotka oli opittu sukupolvet ylittävien, kehoon ja sen vastavuoroisiin valtasuhteisiin liittyvien yhteisökäytäntöjen kautta.

Saaren kartanossa teen yhteistyötä perulaisen monitieteisen taiteilijan ja ystäväni Jorge Tadeo Baldeónin eli Kokin kanssa. Tapasin Kokin vuonna 2013 Limassa elgalpon.espacio -nimisessä itsenäisessä monitaiteisessa taidetilassa. Aloitin esiintymisen monipuolisessa Perusta ja muualta tulleiden toisinajattelijoiden yhteisössä Abya Yalassa (mikä on siellä asuvan alkuperäiskansan nimi Darienin katkokselle Panaman ja Kolumbian rajalla).

Koronapandemian aikana asuimme molemmat Berliinissä ja olimme usein järkyttyneitä selvistä vastakohdista etuoikeutetun Euroopan kesäisten olosuhteisten ja niiden kauheiden kuvien välillä, joita saimme päivittäin kotoa siellä vallitsevasta terveydenhoidon kriisistä ja kuolemista. Teimme siihen liittyen videoesityksiä, joissa sijoitimme kehomme kaupunkiin ja metsiin vastustuskykyä parantavina toimina ja kriittisinä pohdintoina rodullistettujen kehojen paikasta kapitalistisessa, siirtomaavaltaisessa ja patriarkaalisessa järjestelmässä.

Kehitämme Saaren kartanossa ajallisesti herkän tutkimuslaboratorion (Temporal Sensitive Research Laboratory eli TSRL), joka perustuu henkilökohtaiseen lähestymistapaamme länsimaisissa visuaalisissa kulttuurituotteissa esiintyviin kolonialistisiin kuvauksiin ”etelästä tulevista” kehoon liittyvistä kertomuksista. Laboratorio on epähierarkkinen yhteisöllinen tila, jossa kyseenalaistetaan ja ajatellaan uudelleen valikoimaa kuvia, niitä tuottanutta katsetta ja henkilökohtaista asemaamme/toiveitamme ja toimiamme niiden saavuttamiseksi. ”Kerronnallisena hybridikehona” työskentelemme sekamediakollaasin tai -arkiston parissa, joka yhdistää teoreettisen tutkimuksen, keholliset kokeilut, pysyvän dokumentaation ja kollektiivisesti herkät pohdinnat.

Eläessämme Saaren kartanolla päivittäisessä yhteydessä ympärillämme oleviin metsiin, mereen ja muiden kuin ihmisten ekosysteemeihin syvennymme mahdollisiin tapoihin, joilla voimme käyttää kehon ja siihen liittyvän päätösvallan pedagogiikkaa luodaksemme uuden merkityksen siirtomaavallan kuvauksille etelän kehoista. Näiden kokeilujen tulokset konkretisoituvat monipuolisina artefakteina: audiovisuaalisina, plastisina ja taiteidenvälisinä performansseina, jotka jaamme residenssin yhteisön ja muiden kollektiivien kanssa.

 

Maricarmen Gutierrez (Quillabamba, Cusco, Peru – 1988)

Gutierrezilla on maisterin tutkinto Fontys Hogeschool voor de Kunstenin (Tilburg, Alankomaat) julkisten tilojen performanssi -ohjelmasta. Hän opiskelee tällä hetkellä avaruudellisten strategioiden maisteriohjelmassa Weissensee Kunsthochschulessa (Berliini, Saksa).

Hän on Sonqo Ruro -kollektiivin (Peru-Saksa-Skotlanti) toinen johtaja. Hän on luonut ja ollut mukana luomassa feministisiä performansseja ja performatiivisia kohtaamisia julkisissa tiloissa Perussa, Saksassa ja Alankomaissa. Hän kehittää taiteellista tutkimusta, jossa puetaan sanoiksi kehon ja omaan kehoon liittyvän päätösvallan pedagogiikkaa liukuvien feminististen, antikolonialististen käsitteiden ja teorioiden kautta.