Maria Laakso

FT, kirjallisuudentutkija

Saavun Saaren kartanoon tekemään tutkimusta. Työskentelen Tampereen yliopistossa viisihenkisessä Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Synkistyvät tulevaisuudenkuvat. Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa. Projektissa meitä kirjallisuudentutkijoita kiinnostaa 2000-luvulla valtavasti lisääntynyt dystooppinen fiktio, eli kertomukset ei-toivottavista tulevaisuuksista, kuten ekologisista katastrofeista, sukupuolten välisistä sodista tai vaikkapa ihmiskunnan tuhoavista viruksista.

Itseäni dystooppisessa fiktiossa kiinnostaa se, mitä se kertoo ajastamme ja yhteiskunnastamme. Tarkasteltaessa räjähdysmäisesti lisääntynyttä dystooppisuutta kirjallisuudessa, elokuvassa, televisiosarjoissa ja myös muissa taiteissa voidaan väittää, että dystopia on yksi aikamme merkittävimpiä lajeja. Sen sijaan lajina huomattavasti vanhempi utopia näyttää lähes kadonneen kaunokirjallisuudesta sekä politiikasta. Nykyihmiselle dystopia onkin yksi hallitsevista tulevaisuuden kuvittelemisen kertovista muodoista. Erityisesti maailman tuhoa kuvittelevat apokalypsit sekä tuhonjälkeistä elämää kuvaavat postapokalypsit ovat nousseet 2010-luvulla valtavan suosituiksi.

Saaren kartanossa aion työstää kahta artikkelia. Toisessa paneudun nuortenkirjallisuuden dystopiabuumiin, ja keskityn erittelemään nuoruuden, tulevaisuuden, toivon ja toivottomuuden käsitteellistä yhteyttä. Toisessa artikkelissa pyrin tarkastelemaan fiktionaalisuuden teorian kautta tietokirjallisuuteen ja muihin faktateksteihin ujuttautuneita kertovan fiktion piirteitä osana teosten retoriikkaa.

Toivon Saaren kartanon kauniin maiseman ja kiinnostavien kontaktien estävän minua vallan uppoutumasta dystooppisiin ajatuksiin.

Lisätietoa Dystopia-hankkeesta löydät täältä: HTTP://WWW.UTA.FI/LTL/DYSTOPIAPROJEKTI.HTML.