Mari Keski-Korsu

Taiteilija ja väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella

Kuva: Jussi Virkkumaa

Taiteellinen tutkimukseni keskittyy empaattisiin lajienvälisiin rituaaleihin ja niiden muutoksiin antroposeenin eli ihmisen aikakaudella. Kenttätutkimusta olen tehnyt pääasiassa subarktisella alueella Abiskon tieteellisen tutkimusaseman monitieteisessä taiteen ja tieteen tutkimusryhmässä. Keskityn lajienväliseen viestintään, lajien aistiekologiaan ja ikiroudan tilaan tietovarantona ja arkistona. Käytäntöön perustuvia menetelmiäni ovat (paljain jaloin) kävely ja intuitiivinen lajien välinen viestintä.

Tällä hetkellä keskityn ikiroudan kohtaamiseen ruumiillisesti veden avulla. Rinnastan ikiroudan ja ihmiskehon haavoittuvuuden höyrysaunassa yhdistämällä tämän haavoittuvuuden entisaikojen ja nykypäivän parantaviin saunarituaaleihin. Saaren kartanossa aion työstää taiteellista tutkimusta, jonka tuloksena on osallistavan performanssin kokeilu ja siihen liittyvä videoteos nimeltä ”Kävely ikiroutabakteerien kanssa”. Aion myös kirjoittaa paljon näistä asioista.

Mari Keski-Korsu on monialainen taiteilija, joka tutkii antroposeenin ilmenemismuotoja makrotasolla. Hänen työskentelynsä pohjautuu yhteistyöhön eri yhteisöjen ja lajien kanssa, ja ilmaisuvälineenä on yhdistelmä osallistavaa performanssia sekä visuaalista ja elävää taidetta. Hän on jo useiden vuosien ajan keskittynyt lajienväliseen viestintään ja kehon hoitoon veden avulla, jolla voidaan mahdollistaa empatia kokonaisia ekosysteemejä kohtaan. Hän on kiinnostunut taiteen, aktivismin ja tieteen välisistä suhteista kestävän kulttuurin ja ekofeminismin näkökulmista. Hän on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen ja median laitoksella. Hän keskittyy tutkimuksessaan lajienvälisiin empaattisiin rituaaleihin arktisen alueen muutoksessa. Hän on ollut Biotaiteen seuran aktiivinen jäsen jo vuosikymmenen ajan.

research.aalto.fi/en/persons/mari-keski-korsu

marikeskikorsu.net