Lotta Lounasmeri

mediatutkija

Kuva: Pirre Naukkarinen

Olen mediatutkija, ja erityisesti kiinnostunut poliittisesta kulttuurista ja viestinnästä. Saaren kartanossa aion työstää käsikirjoitusta presidentti Kekkosen vallankäytöstä ja johtajuudesta. Kirjaa synnytetään yhteistyössä seitsemän naispuolisen tutkijan voimin. Sen ideana on tarkastella myyttiseksikin sanottua Kekkosen hahmoa ja hänen vallankäyttöään vähemmän perinteisistä näkökulmista, uudenlaisia aineistoja kuten mediamateriaaleja, filmejä, sarjakuvaa, kansanperinnettä ja kaskuja hyödyntäen.

Ajattelen, että poliittiseen kulttuuriin liittyvät asiat muuttuvat hitaasti, ja siksi on tärkeää ymmärtää historiaa ja keskustella siitä. Politiikkaan kuuluu aina vallankäyttö, ja se, miten valtaa viestitään ja oikeutetaan, on kiinnostavaa. Hallitsijan vallan perusta ei ole vain lainsäädännössä ja poliittisessa järjestelmässä, vaan juuri niissä tavoissa, joilla valtaa hallittaville viestitään. Tehokasta on erityisesti tunteisiin vetoava viestintä.

Kun analysoidaan myyttistä johtajuutta, ollaan myös usein tiedostamattoman äärellä. Tuota tiedostamatonta on kuitenkin syytä yrittää lähestyä, jotta ymmärtäisimme, miksi Kekkosen hahmo ja johtajuus on tätä kansakuntaa niin voimallisesti puhutellut. Kekkosen kuolemasta tulee tänä vuonna 30 vuotta. Kekkosen muistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Historian kiertokulku osoittaa, että samankaltaiset kehityskulut toistavat itseään. Suomalaista poliittista kulttuuria katsellessa on todettava, että yhteiskunnalle olisi hyväksi välillä kääntää katse menneisyyteen ja miettiä, mitkä ajattelu- ja toimintatavat meillä edelleen istuvat tiukassa, vaikkemme sitä aina haluaisikaan tiedostaa.