Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Lindsay Parnell

Esitystaiteilija

Performanssin, installaatioiden ja veistosten kautta luon visuaalisia syklejä, jotka tutkivat liikkeen lähdettä. Kävelyliikkeet: nämä kehomme oppii ensimmäisenä. Mutta miten nämä liikkeet kehittyvät muiden kehojen rinnalla ja joukossa? Nämä kysymykset juontavat halustani rikkoa koreografia siitä juontuvien eleiden liikkeisiin. Viimeaikaisessa performanssissa Sourced loin tämän syklin käyttämällä neljää kehoa, jotka kaikki vaikuttivat toisiinsa visuaalisten, verbaalisten ja fysikaalisten vihjeiden kautta. Molly viestii minulle fyysisesti, minä verbaalisesti Constancelle ja Constance fyysisesti Priscillalle. Jokaiseen ”rooliin” tehty itsenäinen koreografia sallii esiintyjien määritellä, miten ilmaisut muuttuvat tai kehittyvät prosessin aikana. 

Tutustu töihini osoitteessa www.lindsayparnell.com.

Suoritin vastikään Virginia Commonwealth University School of the Arts -korkeakoulussa veistämisen BFA in Sculpture + Extended Media -tutkinnon. Lisäksi opiskelin sivuaineina tanssia, koreografiaa ja taidehistoriaa. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt Natasha Kovacsin kanssa projektien parissa, jotka liittyvät fyysisen kielen kautta tapahtuvaan kommunikointiin, kontakti-improvisaatioon ja kehoihin viestin välityksen kapseleina. Tutustu yhteistyössä toteuttamiimme töihin osoitteessa www.nk-lp.com.

Saaren kartanon residenssissä Kevin Allen Schwenkler ja minä keskitymme esitysohjeistusten (score) kehityksen ja niiden kielen liittyvien ominaisuuksien tutkimukseen. Koska tämä kietoutuu ryhmäkuunteluharjoitteisiin ja ryhmädynamiikkaan, projektimme hyötyy kehittyvistä yhteyksistä toisten residenssivieraiden kanssa sosiaalisessa ympäristössä. Tämä tutkimus yhdistettynä yhteistyössä toteuttavien esitysohjeistusten metodeihin kuuntelemalla ja harjoitteita kirjaamalla johtaa ajan myötä erityiseen esitysmateriaalien sarjaan.