Lara Palmqvist

Kirjailija

”Koska minulla on taustaa sekä tieteessä että teologiassa, kirjoittajana käytän sanoja tutkiakseni päällekkäisyyksiä – ja joskus ristiriitaisuuksia – maailmankatsomuksissa. Hyödynnän eri tieteenaloja taiteessani, koska uskon, että mikään yksittäinen teoreettinen malli ei voi sisältää käytännön monimutkaisuutta, ja mielestäni luova innovaatio syntyy alojen välisestä yhteistyöstä. Keskeiset aiheet fiktiooni – sukupolvien yhteenliittyminen, kerrostunut historia ja ympäristötietoisuus, toisin sanoen eri lajien, ajan ja paikan välinen keskinäinen riippuvuus  – syntyvät tästä lähtökohdasta. Olen erityisen kiinnostunut tuottamaan työn, joka tunnistaa syvän yhtenäisyyden erilaisuuden alla ja joka ylistää niitä yhteyksiä, jotka sitovat kaikki yhteen. 

Näin on myös keskeneräisen työni, All Lines Converge, laita. Kyseessä on kauas pohjoiseen sijoittuva monitasoinen romaani. Yhteen liittyvistä juonista koostuva romaani, joka alkaa 1940-luvulta jatkuen lähitulevaisuuteen, on innovatiivinen ajallisessa laajuudessaan, moniäänisissä perspektiiveissään, intertekstuaalisissa yhteyksissään ja monitieteellisessä lähestymistavassaan tutkiessaan maailmanlaajuisen monimuotoisuuden käsitteitä. Kaksikuukautisen residenssin aikana työskentelen intensiivisesti romaanikäsikirjoitukseni parissa, jotta saan sen etenemään. Keskityn erityisesti projektin historiallisiin aspekteihin. Odotan myös innolla, että luonnon ympäristö ja keskustelut kollegoiden kanssa muovaavat ajattelumaailmaani ja inspiroivat minua uuteen suuntaan työssäni.

Lara Palmqvist suoritti BA-tutkinnon biologiassa St. Olaf College -korkeakoulussa Yhdysvalloissa ja teologian Mth-tutkinnon Ruotsin Uppsalassa rauhan ja konfliktin alalta. Hänen kirjoituksiaan on kunnioitettu Ox-Bow School of Art -taidekoulussa, Kimmel-Harding-Nelson Center for the Arts taidegalleriassa, Marble House Project -taiteilijaresidenssiohjelmassa, Anderson Center at Tower View -taiteilijaresidenssissä ja Sozopol Fiction Seminars -seminaareissa Bulgariassa. Jerome Foundation -säätiö, Rotary International -järjestö ja U.S. Fulbright Commission, jonka kautta hän opetti luovaa kirjoittamista Ivan Frankon yliopistossa (Університет Івана Франкі) Ukrainassa, ovat myös palkinneet hänet.