Krystyna Jędrzejewska-Szmek

Taiteilija, tutkija, biologi

Krystyna Jędrzejewska-Szmek. Kuva: Jussi Virkkumaa

Residenssin aikana työstän projektia, jossa tutkin ihmisen ja kasvien välisiä suhteita. Olen tutkinut tätä aihetta jo useita vuosia: ensin kovapintaisena tieteilijänä, sitten ympäristökasvattajana ja lopulta taiteilijana. Tärkein inspiraationi on kasvisokeus eli moderni ilmiö, joka liittyy siihen, että emme enää huomaa ympärillämme olevia puita, pensaita ja yrttejä. Emme opi kasveista luontokokemusten kautta, vaan lukemalla kansainvälisissä laboratorioissa tehdyistä tieteellisistä löydöksistä tai kaupallisista tuotteista. Ihmismaailman dynaamiset muutokset heijastuvat ihmisten ja kasvien muuttuviin suhteisiin.

Saaren kartanon residenssissä haluaisin tehdä kokeiluja ääni- ja visuaalisten tallenteiden ja leikkaamisen avulla, syventyä teoreettisiin teksteihin ruumiillistuneesta kasvitiedosta ja ennen kaikkea kehittää uutta työtäni, joka tutkii ihmiskehon ja kasvin kosketuksesta syntyviä mikroääniä. Aion yhdistää kaiken tämän uudeksi performatiiviseksi työpajaksi, jonka alustava nimi on ”Kasviamatöörien ammattiorkesteri”.

Krystyna Jędrzejewska-Szmek on puolalainen kuvataiteilija ja biologi. Hän on opiskellut valokuvausta Poznańin kuvataideakatemiassa, mediataidetta Varsovan kuvataideakatemiassa ja biologiaa Varsovan yliopistossa. Sen lisäksi hän on työskennellyt useita vuosia Varsovan yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Hänen kiinnostuksen kohteensa muodostavat monimutkaisen suhteiden ja jännitteiden verkoston ihmisten ja ”enemmän kuin ihmisten” maailman välillä, joista jälkimmäisen ovat luoneet esimerkiksi puut, sammakot, sammaleet ja sienet. Hän yhdistää taiteen ja tieteen taiteellisessa työssään. Hän kuuluu ZAKOLE-ryhmään, joka etsii tapoja kertoa luontoalueista kuten soista ja kokea ne sekä esittää niissä asuvien olentojen näkökulmia (zakole.pl). Hän on kirjoittanut yhdessä valokuvaaja Łukasz Gniadekin kanssa palkitun taidekirjan ”Tropicale”, joka käsittelee kasvitieteen ja kolonialismin välistä yhteyttä. Kuvataiteen lisäksi hän on myös kirjailija ja on mukana erilaisissa sosiaalisissa aktiviteeteissa ja työpajoissa.