Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Kristiina Koskentola ja Megumi Shimizu

installaatiotaiteilija ja performanssitaiteilija

Koskentola ja Shimizu ovat molemmat työskennelleet yli kymmenen vuotta Kiinassa ja tehneet erilaisia projekteja yhdessä. M. S. on performanssitaiteilija ja K. K. työskentelee enimmäkseen kontekstuaalisten installaatioiden kanssa. Molemmat taiteilijat työskentelevät posthumanismin parissa ja ovat kiinnostuneita muiden kuin inhimillisten olioiden ja entiteettien potentiaalista poliittisina toimijoina, animismista ja taoismista sekä ilmiöistä, joita kutsutaan yliluonnollisiksi. Kiinassa työskentelemme pääasiallisesti Pekingin suurkaupungissa.

Uusi tutkimuksemme liittyy nimenomaan luontoon, kuten esimerkiksi metsä, ei pelkästään lainalaisena entiteettinä mutta subjektina:

Haluamme tutkia ja etsiä diskursiivisesti ja fyysisen kokemuksen kautta tapoja, joilla luonto ja sen oliot kommunikoivat (multispecies storytelling) ja miten tämä saattaisi toimia eri kulttuurien kautta katsottuna ja mitä se merkitsee ja minkälaista uutta tietoa – taiteen keinoin – se mahdollisesti tuottaa?

Myös Saaren kesätyölampaat* ovat tärkeä (dialoginen) osa tutkimus ryhmäämme.

Tutkimus koostuu pitkistä performatiivisista/diskursiivisista sessioista luonnossa ja sen kanssa sekä kehollisen kokemisen analysoimisesta.

Tutkimuksen ei ole tarkoitus kiteytyä taideteokseen (sellaisen syntyminen on mahdollista) vaan se on alustava tutkimus taiteilijoiden pitkäaikaista yhteistyötä varten, joka jatkuu Kiinassa ja Japanissa. Lisäksi se avaa uusia ulottuvuuksia ja syventää molempien taiteilijoiden työskentelyä.