Katariina Numminen

Esityksentekijä, näytelmäkirjailija ja dramaturgi

Kuva: Jussi Virkkumaa

Työskentelen residenssissä ikää, aikaa ja sukupolvia käsittelevän teatteritekstin parissa.

Työni temaattisia lähtökohtia ovat muun muassa opettaminen ja oppiminen, sukupolvet, ikä, aika. Ruumiin muisti ja sisäistetyt mallit. Siihen liittyy esimerkiksi kysymys traditiosta ja sen siirtämisestä, edistyksen ja perinteen suhteesta, sekä taiteessa että muutenkin: miten arvokas muuttuu roskaksi ja sivistys kuolleeksi painoksi, kun ympäristö, ekologia, jossa se on syntynyt, katoaa.

Olen kiinnostunut intiimin, yksityisen muistin ja historian leikkauspisteistä. Mietin ihmistä aikapommina, jonka sisällä olevat jutut – tunteet, kokemukset, ruumiin muisti, myös ylisukupolviset asiat –  iän myötä purkautuvat, heräävät, tai räjähtävät, yllättävillä tavoilla. Työni yksi inspiraatio on jälkikäteisyyden (nachtäglichketi/afterwardsness) -käsite.

Näytelmämuodon suhteen toisto, sitaatti ja oraalisuus tuntuvat tärkeiltä. Puhumisen ruumiillisuus. Näytelmänkirjoittamisessa on kyse intiimistä tapahtumasta, sanojen kirjoittamisesta toisen suuhun.

Odotan residenssiltä työhön uppoamista, ja sitä että voin tuottaa materiaalia vielä laveasti, sutimalla ja roiskimalla. Että prosessi saa alkaa avata itseään omaa tahtiaan, ja että malttaisin kunnioittaa sitä.

Toivon, että tämä on sellainen taitekohta, jossa voi antaa oman työskentelyni hengittää niin, että tekeminen voi virkistyä ja elävöityä. Odotan myös keskusteluja, ja sitä, miten toisten residenssiläisten työt ja oma työ tangeeraa.

Aion kävellä paljon ja nähdä toivottavasti paljon unia. Vaikka unet ei ole tässä tekeillä olevassa työssä suoraan materiaalia, unennäkeminen on perustavaa luovuutta ja kannattelee ihan kaikkea.

Ruumiillisuus kirjoittamisessa on keskeinen työtapa ja kiinnostuksen kohde.

Osa työskentelyäni Saaren kartanon residenssissä on ruumiillisen, muun muassa somaattisen työskentelyn ja kirjoittamisen yhdistäminen, puhumalla ja liikkumalla kirjoittaminen. Tekeillä olevassa työ on yhdenlainen teatteriruumiin ruumiinavaus, oman ruumiin muisti ja omat henkilökohtaiset teatterihistoriat on yksi materiaali.

 

BIO

Katariina Numminen helsinkiläinen esityksentekijä, näytelmäkirjailija ja dramaturgi.

Numminen on työskennellyt näyttämöllä erilaisten”löydettyjen tekstien”– dokumentaarisen ja autobiografisen materiaalin – kanssa, mutta hän on tehnyt myös kokeellisia näyttömösovituksia draamateksteistä. Lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä ja tehnyt radioteoksia.

Numminen on kiinnostunut siitä, miten teatteri ja esitys ajattelevat sekä erilaisista tekstin, äänen, puheen ja ruumiin suhteista ja rajapinnoista. Muun muassa muistin ja ajan teemat ovat hänelle tärkeitä. Dramaturgian ja ekologian suhde on ollut pitkään yksi juonne hänen työskentelyssään.

Hänellä on tekeillä taiteellisen tutkimuksen väitöstutkimus Dramaturgian keskeneräistäminen Helsingin Taideyliopistossa.

2019–2023 Numminen työskenteli viisivuotisella Taiken taiteilija-apurahalla. Hän on työskennellyt Suomen lisäksi muun muassa Saksassa, Pohjoismaissa ja Mosambikissa.

Opettaminen on keskeinen osa Nummisen tekijyyttä: hän opettaa dramaturgiaa, kirjoittamista ja nykyteatterin praktiikoita. Hän työskenteli dramaturgian professorina Taideyliopistossa, Helsingissä  2014–2019. Tällä hetkellä hän tuntiopettaa muun muassa kirjoittamisen maisteriohjelmassa Taideyliopistossa.