Käännösmosaiikki

Käännösmosaiikki on seitsemän suomentajan ryhmä, jonka osallistujat kääntävät kirjallisuutta Suomessa harvinaiseksi luettavasta kielestä.

Käännösmosaiikki on seitsemän suomentajan ryhmä, jonka osallistujat kääntävät kirjallisuutta Suomessa harvinaiseksi luettavasta kielestä. Osallistujista jokainen edustaa työpajassa yksin tietyn kielen ja kulttuurin tuntemusta ja kääntämistä. Ryhmään kuuluvat arabian, heprean, japanin, kiinan, turkin ja viron suomentaja sekä ryhmän vetäjänä suomentaja, kustannustoimittaja Alice Martin.

Koska työpajan kielet ovat sellaisia, joiden kääntämisessä ei riitä töitä monille, osallistujat ovat usein joutuneet toimimaan varsin yksin ja tekemään käännösratkaisujaan ilman sitä vertaistukea, jota  tavallisempien kielten kääntäjillä runsaasti on. On myös harvinaista, että löytyy kustannustoimittaja, joka pystyy ymmärtämään etenkään niitä kieliä, joiden kirjoitusjärjestelmä poikkeaa länsimaisesta. Käännösmosaiikki-pajan keskeinen tarkoitus on tarjota näille kääntäjille tilaisuus kollegiaaliseen tukeen ja sympatiaan. Varaamme aikaa vapaaseen keskusteluun ja kokemusten vertailuun.

Residenssin aikana kokeillaan myös runouden kääntämistä työpajan kielistä. Alice Martin on käännösrunouden toimittamisen asiantuntija, ja ryhmätyönä tehtävien runokäännösten tarkoitus on vapauttaa osallistujien luovuus ja tuottaa iloa. Samalla opimme eri kulttuurien runoperinteestä ja runomitoista.

Ryhmän jäsenet ovat:
Alice Martin (ryhmän vetäjä)
Tuula Kojo (turkki)
Kaisu Lahikainen (viro)
Markus Mäkinen (japani)
Sampsa Peltonen (arabia)
Minna Tuovinen (heprea)
Riina Vuokko (kiina)