Jurriaan Benschop

Kirjailija ja kuraattori

Residenssin aikana aion työstää kirjaa nimeltä Why Paintings Work (Miksi maalaukset toimivat). Viimeisen vuosikymmenen aikana olen kirjoittanut maalaamisesta useaan otteeseen ja järjestänyt soolo- ja ryhmänäyttelyitä. Tästä kehittyi toive tehdä kirja, joka kokoaa yhteen oivalluksia ja kokemuksia ja kartoittaa taiteilijoiden välisiä yhteyksiä tyylin moniarvoisuuden aikakaudella. Maalaus on taidemuoto, jonka kaikki tuntevat. Sen tarina alkaa ihmishistorian alkuvaiheista, ja useimmat saavat ensikosketuksensa siihen lapsuudessa. Silti ihmiset usein pitävät nykyajan maalauksia mysteereinä ja olettavat, että niiden ymmärtämiseen tarvitaan erikoisosaamista. Kirjani tarkoitus on avata tie maalausten maailmaan, ideoihin ja työn vaatimaan päättäväisyyteen. Se auttaa lukijaa navigoimaan nykymaalaustaiteen monipuolisessa maisemassa.

Kirjan kirjoittaminen on tilaisuus miettiä uudelleen kieltä, jota käytämme taiteesta puhumiseen. Millainen äänensävy sopii siitä puhumiseen? Onko taideteoksen katsomisen kokemus mahdollista herättää tarkoituksellisesti? Taiteesta kirjoittamisessa ei ole kyse vain aiheen tai historian tuntemisesta, vaan kyse on yhtä paljon tyylistä ja kielellisestä joustavuudesta. Siksi odotan innolla vuoropuhelua muiden tieteenalojen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. On mielenkiintoista nähdä, mistä yhteinen perusta löytyy. Vaikka kohde ja aihe ovat erilaiset, meille kaikille yhteistä on viestiminen kielen avulla, kiinnostus taiteeseen ja kertomusten luominen sen ympärille.

Residenssin aikana käsittelen vuosien varrella keräämääni materiaalia ja keskityn uusien lukujen lisäämiseen ja uudelleen kirjoittamiseen. Etsin ääntä (tai ääniä), jotka johdattavat lukijan materiaalin läpi, mukaan lukien tunnelman tai rytmin muutokset tarvittaessa. Kirjailijana aika on ystäväni, ja aiemmin kirjoittamieni sanojen uudelleen muotoileminen on tärkeä vaihe. Tässä mielessä prosessini ei juurikaan poikkea joidenkin maalareiden prosessista; kyse on kerroksista ja selkeyden luomisesta pelkistämällä.

 

Jurriaan Benschop on hollantilainen kirjailija ja kuraattori, joka asuu Berliinissä. Hän varttui Amsterdamissa, jossa hän opiskeli taidehistoriaa. Hän on kirjoittanut esseekokoelman Salt in the Wound (Garret Publications, 2019), jota valmistellessaan hän matkusti ympäri Eurooppaa keskustellen taiteilijoiden kanssa heidän työstään, mielikuvituksestaan ja taiteellisista juuristaan. Hänen kirjoituksiaan julkaistaan säännöllisesti Artforum-lehdessä ja Arterritory.com -sivuilla sekä näyttelyluetteloissa ja taiteilijakirjoissa. Hänen kuratoimiinsa näyttelyihin kuuluvat Geist und Form. Ten Painters from Berlin (Bloomington Indiana, 2013), As If, At Home (Berlin, 2016), Re: Imagining Europe (Berliini, 2017), Taking Root (Düsseldorf, 2019–20) ja A Matter of Touch (Berliini, 2020). Hän on luennoinut taideinstituuteissa ja yliopistoissa Los Angelesissa, Chicagossa, Detroitissa, Riiassa, Wienissä, Helsingissä ja muissa kaupungeissa.