Jack Faber

Elokuvantekijä / monitieteinen taiteilija / tutkija

Jack Faber Kuva: Jussi Virkkumaa

Residenssijaksoni aikana keskityn pääasiassa laajennettuun elokuvaan / osallistavaan taideprojektiin nimeltä We’re Wolves (Olemme susia), jonka avulla voimme muuntautua pohjoisen susiksi ja kokea elämän niiden ainutlaatuisesta näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on tuoda ihmiset yhteen luonnon kautta, mikä on ratkaisevan tärkeää näinä epävarmoina eristyneisyyden ja rajoitetun liikkuvuuden aikoina, jolloin monet fyysiset paikat ovat saavuttamattomissa. We’re Wolves esittelee uusia läheisyyden, liikkeen ja yhteenkuuluvuuden muotoja sosiaalisina selviytymisstrategioina, jotka toteutuvat myötätunnon ja toisista huolehtimisen kautta. Tarkastelemalla kesytettyä maailmaamme villin luonnon linssin kautta We’re Wolveskannustaa meitä miettimään uudelleen perusarvojamme sekä luomaan tasapainoisemman sosiaalisten prioriteettien järjestelmän.

Hanke tutkii elämän ihmeitä susien prisman tuoreesta näkökulmasta ja vertauskuvana nykyiselle epävakaalle asemallemme. Ennen ykkösluokan petoeläiminä tunnetut sudet elävät nykyään susiyhteisöissä, jotka kamppailevat selviytyäkseen hengissä ja ovat haavoittuvassa asemassa. Niistä tuli helppoja kohteita (esim. Saksassa) populistisille poliittisille puolueille, jotka herättävät henkiin kansanperinteeseen perustuvia ikivanhoja pelkoja kuvaillen susia maahantunkeutujina samalla tavalla kuin ulkomaalaisia, joita heidän mukaansa tulisi pelätä. Sen sijaan We’re Wolves tarjoaa empatian näkökulman.

Näen residenssin ja sen kannustavan ja luovan toimintaympäristön täydellisenä kohtaamispaikkana monitieteisille lähestymistavoille ja yhteistyömenetelmille. Residenssissä käsitellään ratkaisevia kysymyksiä, ja se tarjoaa mahdollisuuden olla osa tuottoisaa yhteisöä ja luoda molemminpuolista tietämystä tuotteliaiden yksilöllisten ja yhteisten toimenpiteiden avulla. Se antaa mahdollisuuden oppia, pohtia, kasvaa taiteilijana, jakaa ideoita ja uutta tietoa samalla, kun se edistää uusia ammatillisia suhteita ja tulevia yhteistyöhankkeita.

Uskon, että residenssi paikkana ja asukkaidensa kautta inspiroi minua ja tarjoaa uusia kokemuksia uudessa ympäristössä sekä kokemuksia siitä, kuinka taiteellinen työskentelyni kehittyy muiden residenssiläisten ja residenssissä työskentelevien ammattilaisten avulla ja kuinka he reagoivat työhöni prosessin aikana.

Kun saamme tilaisuuden kokea muiden maapallolla kanssamme elävien lajien elämää, ymmärrämme paremmin keskinäistä suhdettamme muiden lajien kanssa ja näemme miten äärimmäisen tärkeää on kohdella luontoa ja sen asukkaita kunnioittaen ja tasa-arvoisina. Vahvan yhteyden luominen on korvaamattoman tärkeää ekologisuudelle ja jakamallemme vastuulle yhteiskuntana.
Pyrin luomaan tällaisen yhteyden erilaisilla menetelmillä kuten perehtymällä akustisiin, elokuvallisiin ja virtuaalisiin tiloihin taiteellisen ilmaisun keinoina sekä pitkälle edistyneiden terapeuttisten alustojen, kenttätallenteiden, dokumentoinnin ja vertaispalautteen kautta ja tutkimalla akustisia ekologioita, yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä taiteellisina strategioina.

Helsingissä asuva Jack Faber on palkittu elokuvantekijä ja taiteilija, joka tutkii valvontatalouden vaikutusta lajien välisiin suhteisiin ja sen roolia ilmastokriisin katalysaattorina. Hänen monitieteinen työnsä keskittyy valvontataiteeseen ja liikkuviin kuviin keinona kumota julkisten tilojen joukkomilitarisointi käyttämällä drooneja ja uusia teknologioita odottamattomilla tavoilla. Hän tarkastelee työssään alistuneisuutta poistavan sosiaalisen sitoutumisen mahdollisuuksia kerätyn materiaalin, arkistomateriaalin, asiakirjojen ja käsikirjoitetun aineiston yhdistelmän avulla. Hän käyttää hienotunteista huumoria, sääntöjen rikkomista ja elokuvamaista uppoutumista syvälle luotaavissa aiheen tarkasteluissa, joissa korostuvat sorto ja epätasa-arvo suhteessamme eläimiin, tekoälyyn ja ihmisoikeuksiin.