In Light of Plants at the Saari Residence

In Light of Plants at the Saari Residence

In Light of Plants (Kasvien valossa) on Saaren kartanon ryhmäresidenssi, joka tuo yhteen kuusi taiteilijaa, kirjoittajaa ja taidekuraattoria. Se tutkailee kasvien ja ihmisten välistä historiaa ja suhdetta. Juuri nyt kohtaamme monia ihmisten aiheuttamia kriisejä, kuten ilmastotuho, ympäristö- ja lajikato, taudit ja antibioottiresistenssi. Kuinka voimme näistä haasteista tietoisina oppia näkemään kasvit jälleen kallisarvoisina ja tunnistaa ja arvostaa kasvien elämän ja ihmisten olemassaolon välistä yhteyttä?

Kasvien ei-inhimillistä toimijuutta usein vääristellään tai vähätellään ihmiskeskeisessä historiankirjoituksessa. Emme osaa nähdä kasveja elävinä olentoina, vaan kuvittelemme kasvit elottomaksi massaksi. Toivomme voivamme residenssissä pohtia uusia tapoja tehdä työtä, elää ja ajatella kasvien kanssa.

Ryhmän muodostavat Annette Arlander, Soko Hwang, Feral Practice, Egle Oddo, Sonya Schönberger ja Anna Souter pyrkivät työpajojen ja keskustelun kautta kehittämään luovia yhteistyön tapoja Saaren kartanon kasvillisuuden kanssa ja työstämään sarjan monivivahteisia ja monipuolisia keskusteluja kasvillisuudesta. Ryhmän kuudella jäsenellä on kullakin erilainen tapa työskennellä sekä käytännössä että teorian tasolla, mutta heitä yhdistää syvällinen sitoumus laaja-alaiseen tutkimukseen, jossa taide, ekologia, etiikka ja politiikka kietoutuvat yhteen. Toivomme erilaisten näkökulmien avaavan mahdollisuuksia uusille ideoille ja tutkimusaiheille.