Ilari Laamanen

Kuraattori

Photo: Jussi Virkkumaa

Residenssi tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja vetäytyä omaan rauhaan. Työskentelyprosessissani on kyse jonkin olennaisen, mutta piilevän esiin houkuttelusta. Pääsen sen pariin meditoimalla, lukemalla ja tekemällä taustatutkimusta.

Kirjoitan fiktiota ja luonnostelen projekti-ideoita. Olen kiinnostunut liukoisuudesta ja veden logiikasta. Miten notkeaa olemisesta voisi tulla, jos lähtökohtana olisi luonnon rytmeille antautuminen, ei kategorinen ajattelu?

Työskentelen kuraattorina nykytaiteen parissa. Informaatiokylläisessä kulttuurissa minulle tärkeintä on keskittyminen ja totutusta poikkeavien näkökulmien kartoittaminen. Projektieni kautta pyrin kyseenalaistamaan ja laajentamaan käsityksiä vuorovaikutuksesta.

ilarilaamanen.com