Hiljaisuus ry

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry edistää taiteen tekemisen mahdollisuuksia Lapissa toteuttamalla esitystoimintaa, taidetapahtumia, verkostoitumalla ja tarjoamalla puitteet taiteelliseen työhön sekä uusien monialaisten kumppanuuksien solmimiseen.

Residenssijakson aikana teemme intensiivistä työtä Hiljaisuus-yhteisön ja taideorganisaatiomme kehittämiseksi, kestävien ja ekologisten toimintamallien jalkauttamiseksi ja yhteisömme hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

Olemme kiinnostuneita kehittämään uudenlaisia toimintamalleja, uutta organisaatioajattelua ja kestäviä sekä hyvintointia edistäviä toimintamalleja. Jokaisella taiteilijalla, suunnittelijalla, tuottajalla ja muulla taiteen ammattilaisella Hiljaisuus-yhteisössä on valtavasti koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta, jota haluamme hyödyntää kehittämistyössä. Lisäksi olemme kutsuneet työryhmään kolme ulkopuolista taideorganisaatioiden toiminnan ja kehittämisen asiantuntijaa luotsaamaan meidät kehitysprosessin läpi.

Koemme tärkeäksi residenssityöskentelyn mahdollistaman vetäytymisen arjesta ja keskittymisen kuuntelemaan, keskustelemaan ja työskentelemään yhdessä kehittääksemme Hiljaisuus-yhteisöstä arvojamme ja odotuksiamme vastaavan taiteellista työskentelyä mahdollistavan toimijan. Työskentelemme arjessa etäyhteyksien varassa eri puolilta Suomea, joten todellinen läsnäolo on meille ensiarvoisen tärkeää. COVID-19-epidemian aikana olemme opetelleet myös läsnäoloa ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä etäyhteyksin, ja uskomme että voimme hyödyntää näitä oppeja epidemian jälkimainingeissa, mikä estää koko työryhmän läsnäolon Saaren kartanolla.

Haluamme luoda uudenlaista organisaatioajattelua, joka ottaa huomioon taiteellisen ajattelun jo toimintatavoissa ja organisaation rakenteissa. Haluamme osaltamme olla kehittämässä ajatusta alustamuotoisesta toimijuudesta taidekentällä ja kysymme millaisia mahdollistavia rakenteita taiteilija tarvitsee pystyäkseen keskittymään taiteen tekemiseen. Lisäksi haluamme etsiä kestäviä ja ekologisia toimintatapoja, jotka voisivat jalkautua taideorganisaation arkeen.

Saaren residenssissä tapahtuva työskentelyjakso on osa Hiljaisuus ry:n organisaation kehittämisvuotta. Olemme vuoden 2020 aikana työskennelleet kunnianhimoisesti ja intensiivisesti kehittääksemme Hiljaisuus-organisaatiosta taiteen tekemistä, Kaukosen kylää ja Hiljaisuus-yhteisöä parhaalle mahdollisella tavalla palvelevan taideorganisaation. Kehitystyöhön on osallistunut yhdistyksen työntekijät, hallituksen jäsenet sekä kutsutut asiantuntijat, joista kullakin on oma asiantuntemuksen alue taideorganisaation toiminnassa ja kehittämisessä.

Toivomme Hiljaisuus-organisaation kehittämisprosessin luovan uudenlaista organisaatioajattelua taidekentälle ja auttavan myös muita taideyhteisöjä kehittämistyössä. Tulemme jakamaan tietoa prosessista ja sen tuloksista loppuvuodesta 2020.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry edistää taiteen tekemisen mahdollisuuksia Lapissa toteuttamalla esitystoimintaa, taidetapahtumia, verkostoitumalla ja tarjoamalla puitteet taiteelliseen työhön sekä uusien monialaisten kumppanuuksien solmimiseen. Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry on perustettu vuonna 2012 ja toimii nykyisin ympärivuotisesti alueellisesti ja kansallisesti merkittävänä alustana taiteelliselle työlle, tapahtumille sekä projekteille. Yhdistys on alle kymmenessä vuodessa kehittynyt festivaalin taustaorganisaatiosta laaja-alaiseksi ja monimuotoiseksi taidealan ja taiteellisen työn tuotanto- ja kehitysalustaksi.

Yhdistyksen toiminnan keskiössä ovat vuosittain kesäkuun alussa järjestettävä monitaiteinen Hiljaisuus-festivaali, esittävän taiteen uusien teosten toteutusta tukeva Hiljaisuus-residenssi ja ympärivuotinen esitys- ja konserttitoiminta, jonka keskeisin tapahtumakonsepti on Seasons of Silence Kittilän Särestöniemessä. Lisäksi yhdistys toimii alueellisesti merkittävänä taiteen asiantuntijana Lapissa, pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen taidetoimijoiden äänenkannattajana  taide- ja kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa ja verkostotoiminnan asiantuntijana niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hiljaisuus-festivaalille myönnettiin sirkustaiteen valtionpalkinto vuonna 2017.

Residenssityöskentelyyn osallistuu paikan päällä Saaren kartanolla ja etäyhteyksin kaikkiaan 15 henkilöä: Hiljaisuus ry:n taiteelliset suunnittelijat, tuottajat, hallituksen jäsenet sekä kutsutut taideorganisaatioiden toiminnan ja kehittämisen asiantuntijat.

 

Taiteelliset suunnittelijat:

Taija Helminen on näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Taija käsikirjoitti ja ohjasi Kaukosen kylän historiasta ja kertomuksista kumpuavan monitaiteisen Unia Ounasjoen mutkasta – teostrilogian vuoden 2019 Hiljaisuus-festivaalin ohjelmistoon. Nyt Taija suunnittelee vuoden 2021 Hiljaisuus-festivaalin ohjelmistoa osana suunnittelevaa työryhmää.

Henna Kaikula on sirkustaiteilija, esiintyjä ja teoskonseptien suunnittelija. Henna on työskennellyt Hiljaisuus-festivaalin taiteellisena johtajana vuosina 2017-2019, kehittänyt festivaalin lisäksi Hiljaisuus ry:n muita toimintoja ja luonut Kaukosen kylässä useita monitaiteisia ja tilasidonnaisia esityksiä. Henna on toiminut Hiljaisuuden Vuodenajat -tapahtumien toisena taiteellisena suunnittelijana vuodesta 2018 lähtien.

Mikko Perkola on gambisti ja esiintyjä. Mikko aloitti työnsä Hiljaisuuden parissa vuonna 2019 toimien Hiljaisuus-festivaalin toisena taiteellisena johtajana sekä suunnittelijana muissa Hiljaisuuden toiminnoissa. Mikko suunnittelee vuoden 2021 Hiljaisuus-festivaalin ohjelmistoa osana suunnittelevaa työryhmää.

Lauri Sallinen on klarinetisti ja monipuolinen esiintyjä. Lauri on esiintynyt Hiljaisuus-festivaalilla ja Hiljaisuuden Vuodenajat- menneiden vuosien aikana. Vuodesta 2018 lähtien Lauri on toiminut Hiljaisuuden Vuodenajat -tapahtumien toisena taiteellisena suunnittelijana vuodesta 2018 lähtien.

Riikka Vuorenmaa on skenografi, valo- ja tilasuunnittelija. Riikka on toiminut Hiljaisuus-festivaalilla ja Hiljaisuus ry:ssä monissa eri tehtävissä mm. teknisenä vastaavana ja hallituksen puheenjohtajana. Nyt Riikka työskentelee ensisijaisesti vuoden 2021 Hiljaisuus-festivaalin taiteellisen suunnittelijana osana suunnittelevaa työryhmää huolehtien erityisesti tilakuratoinnista ja -suunnittelusta.

Tuottajat:

Jonna Leppänen on toiminut Hiljaisuus-festivaalin ja Hiljaisuus ry:n tuottajana vuodesta 2017 lähtien. Jonna työskentelee toiminnanjohtajan työparina vastaten kaikista Hiljaisuus ry:n toiminnoista ja päivittäisestä toimistotyöstä. Lisäksi Jonna  vastaa Hiljaisuuden koordinoiman Northern Network for Performing Arts -verkoston toiminnasta sekä muista kansainvälisistä hankkeista ja projekteista.

Joonas Martikainen on yksi yhdistyksen ja Hiljaisuus-festivaalin perustajista ja toiminut Hiljaisuudessa tuottajana ja toiminnanjohtajana jo yli kymmenen vuotta. Joonas luo ympärilleen monialaisia verkostoja ja vastaa organisaation toiminnasta, festivaalista ja Hiljaisuuden Vuodenajat -tapahtumakonseptista muun Hiljaisuus-väen kanssa.

Hallituksen jäsenet:

Tuija Alariesto on kulttuuriyhdistysaktiivi sekä monissa eri tehtävissä toiminut museoalan ammattilainen. Tuija on tutustunut Hiljaisuuden toimintaan muun muassa yhteistyökumppanin näkökulmasta toimiessaan museonjohtajana Särestöniemi-museossa vuosina 2018-2019. Tuija tuo Hiljaisuuden hallitukseen monipuolista osaamista taide- ja kulttuuriorganisaatioiden johtamisesta ja lappilaisesta kulttuurikentästä.

 

Konsta Huusko on kuvataiteilija ja taitava puusta rakentaja. Konsta on toiminut jo monta vuotta  Hiljaisuus-festivaalin talkoolaisena ja tiiminvetäjänä sekä ollut kultainen apu Kaukosen työväentalon kunnostuksessa.  Konsta tuo Hiljaisuuden hallitukseen lappilaisen taiteilijan ja kokeneen Hiljaisuus-talkoolaisen ääntä.

Katariina Imporanta on markkinoinnin ja brändityön asiantuntija. Katariina työskenteli Hiljaisuus-organisaatiossa viestinnän, markkinoinnin ja tuotannon tehtävissä vuonna 2019 sekä käynnisti Hiljaisuuden organisaation kehittämistyön vuoden 2020 alussa. Katariina tuo Hiljaisuuden hallitukseen brändiosaamista, laajat matkailun ja markkinoinnin verkostot, kulttuurimatkailuosaamista ja Hiljaisuus-organisaation tuntemusta.

Anu Niiranen on graafinen suunnittelija ja markkinoinnin asiantuntija. Anu on työskennellyt Hiljaisuuden parissa brändin ja visuaalisen ilmeen suunnittelijana sekä festivaalitalkoolaisena aika ajoin jo useiden vuosien aikana. Anu tuo Hiljaisuuden hallitukseen brändi- ja viestintäosaamista sekä yritysmaailman näkökulmaa organisaation kehittämistyöhön.

Salla Santanen sirkustaiteilija ja tanssija sekä tanssinopettaja. Salla on työskennellyt Hiljaisuus-festivaalilla vastuullisena talkoolaisena jo useiden vuosien ajan ja tuntee festivaalin anatomian hyvin. Salla tuo Hiljaisuuden hallitukseen sirkustaiteen ja taiteilijan näkökulmaa.

 

Kutsutut asiantuntijat:

Tuuja Jänicke on teatteriohjaaja, hahmoterapeutti ja työnohjaaja. Tuuja on työskennellyt Hiljaisuuden ja Hiljaisuuden työntekijöiden parissan vuoden 2020 aikana luoden pohjaa kuormittamista työtavoista luopumiselle, terveelle ja hyvinvointia tukevalle työyhteisölle sekä Hiljaisuuden työntekijöiden ammatilliselle kehittymiselle.

Esa Kylmälä on taideorganisaation hallinnon, tuotannon ja talouden asiantuntija ja kokenut johtaja. Esa työskentelee erityisesti Hiljaisuuden hallituksen kanssa hallitustoiminnan kehittämiseksi ja auttaa hallituksen jäseniä luomaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja organisaatiomalliin sopivia hallitus- ja hallintokäytäntöjä.

Antti Majava on kuvataiteilija ja Mustarinda-seuran perustajajäsen. Antti on ansioitunut tieteen ja taiteen yhteentuoja ja jalkauttaa moninäkökulmaista ajattelua taiteen pariin sekä yhteiskuntaan. Antti tuo Hiljaisuuden kehittämisprosessiin ekologista ajattelua ja haastaa Hiljaisuuden toimintamalleja kestävän tulevaisuuden, ekologisuuden ja resurssiviisauden näkökulmista.

Kati Sirén yhteisöteatteriohjaaja ja fasilitaattori. Kati on luotsannut Hiljaisuus-organisaation kehittämistyötä työpajamuotoisesti vuoden 2020 aikana. Kati luo Hiljaisuuden kehittämistyölle optimaalisen työskentely-ympäristön ja taluttaa Hiljaisuuden väen läpi tämän kehittämisprosessin luoden mahdollisuuden uudenlaiseen organisaatioajattelun kehittymiseen ja johdonmukaiseen päätöksenteon sekä päätösten jalkauttamisen.

WWW.HILJAISUUSFESTIVAALI.FI