Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Media- ja videotaide

Hanna Husberg & Agata Marzecova

Kohti ilmakehän hoitoa (Towards Atmospheric Care) on kuvataiteilija Hanna Husbergin ja ekologian, valokuvauksen ja uuden median tutkijan Agata Marzecovan pitkäaikainen taidepohjainen tutkimushanke, jossa he tutkivat ilmaa luonnollisena/kulttuurisena ja teknis-ekologisena ilmiönä median, tieteen ja teknologisen vuorovaikutuksen verkostossa.

Kohti ilmakehän hoitoa on kuvataiteilija Hanna Husbergin ja ekologian, valokuvauksen ja uuden median tutkijan Agata Marzecovan pitkäaikainen taidepohjainen tutkimushanke, jossa he tutkivat ilmaa luonnollisena/kulttuurisena ja teknis-ekologisena ilmiönä median, tieteen ja teknologisen vuorovaikutuksen verkostossa. Laajentamalla huolenpidon käsitettä kattamaan myös ilma ja ilmakehä, nousee kysymys: Miten voimme pitää huolta jostain, jota emme pysty suoraan kokemaan, mutta jolla on silti suora vaikutus jokapäiväiseen elämäämme?

Työstämme Saaren kartanossa projektia From Aurora to Geospace eli Aurorasta Geospaceen, joka on yksi kolmesta Kohti ilmakehän hoitoa -hankkeen yhteydessä kehitetystä tapaustutkimuksesta. Tarkastelemalla laaja-alaisia teknotieteellisiä perusrakenteita ilmakehän ilmiöiden havaitsemiseksi Fennoskandian arktisella alueella hanke tutkii niiden roolia uusien kuvien rakentamisessa, jotka mahdollistavat ympäristön ymmärtämisen ja havaitsemisen uusilla tavoilla. Tarkoituksenamme on tuottaa audiovisuaalinen essee, joka perustuu Ars Bioarctica taide- ja tiederesidenssin yhteydessä keräämiimme materiaaleihin Kilpisjärven biologisella asemalla vuosina 2018-19.  Tutkimme erilaisia teknistieteellisiä tapoja visualisoida ympäristöä ja erityisesti ilmapiiriä. Yhdistämme tekstiä ja audiovisuaalisia materiaaleja ja käytämme esseististä muotoa muodostaaksemme yhteyden ”näkyvyyden” ja ”aistittavuuden” runollisuuteen ja politiikkaan. Sana ”essee” juontaa juurensa ranskankielen sanasta ”essayer” eli pyrkiä tai yrittää, ja tässä tarkoitamme sillä välinettä avoimeen, arvioivaan etsintään ja ideoiden ja menettelytapojen testaamiseen.

Saaren kartano tarjoaa myös valmisteluvaiheen pitkäjänteiselle yhteistyötyöllemme ja tukee pidemmällä aikavälillä (2020-2022) Koneen Säätiön tuella kehitettyjen uusien tuloksien laatimista.

 WWW.TOWARDSATMOSPHERIC.CARE