Kuva: Karoliina Loimaala

Työstämme Saaren kartanon residenssijaksolla tanssiteosta GARNNN, joka saa ensi-iltansa Helsingissä elokuussa 2022 seuraten residenssijaksoa. Residenssi muodostaa teoksen viimeisen harjoitusprosessin ja teoksen finalisoinnin. Työryhmämme Saaren kartanolla kuuluu tanssitaiteilijat Anni Kaila ja Anna Stenberg, tekstiilisuunnittelija Ellada Damianou, valosuunnittelija Sofia Palillo sekä koreografi Karoliina Loimaala. Teos yhdistää tanssia ja liharunoutta etsien uusia kirjoituksen muotoja yhteydessä tanssiin ja performanssiin, ruumiillisen runouden erilaisia olevaksi tulemisia.

GARNNN on koreografinen konstruktio, joka koostuu langan ja esiintyjien ruumiista, tilaan kudottavasta ääniverkosta, monisäikeisesti assosiaatioiden verkosta, groteskista tanssista ja mielestä, arkisista eleistä ja leikeistä. GARNNN tutkii pienen arkipäiväisen materiaalin muuttumista suureelliseksi, monumentaaliseksi sekä oudoksi. GARNNN luo liharunoutta – se tapahtuu suussa, syljessä, vatsassa, lihaksiston ja äänenmuodostuksen tuntevana monikielisenä yhteissinfoniana. Teos kääntää antiikin Kreikan Moirain myytin nykyesitykseksi. Jätämme myytin tarinallisen puolen taakse, ja pidämme mukanamme myytin ytimen langan, (Kohtalottaret kutoivat elämän lankaa, mittasivat sitä ja leikkasivat sitten poikki).

Teoksessa leikimme, tutkimme, pelailemme langan kera ja muutumme muuksi langan materiaalisuuden ja avautuvan monimerkityksisyyden myötä. Langan hienojakoinen rakenne ja pingottumisen tendenssi on ruokkinut dramaturgiaa luoden yhtäältä tiukan, jännitteisen, piirtyvän, sekä toisaalta täysin kontrolloimattoman olemisen polariteeteille. Tässä muodonmuutoksessa ja näiden välissä matkustaen se muuntuu moneksi muuksi. Tutkimme lankaisen mielen ruumiillista manifestoitumista, ja sen tärkeänä osana erityisesti liharunoutta, monikielistä kuoromaista, yllättävää kekseliästä puhetulvaa.

Käytämme yhteistä aikaa erityisesti tekstiilisuunnittelun ja toiminnan yhteyteen, niiden kohtaamiseen ja tutkailemme, miten kohtaus syntyy tekstiilisuunnittelun pohjalta, sekä miten pukusuunnittelu jatkuu tilasuunnitteluksi, ja leviää teoksen sisälle, ollen verisuonimaisesti elintärkeä osa kokonaisuutta. Tutkimme teoksen aikana tekstiilielementtien rakentumisen ja hajoamisen tapahtumaa. Työn alla on lisäksi valo- ja tekstiilisuunnittelun yhtymäkohdat ja kutominen yhteiseksi langaksi.

Kirjoitamme lisää liharunoutta, ja tanssimme groteskin tanssin äidin Valeska Gertin inspiroimana. Ydinkysymyksenämme tämän praktiikan sisällä on, miten kanavoida omaa sisäistä Valeskaa?

 

Työryhmä koostuu pääosin Helsingissä työskentelevistä taiteilijoista. GARNNN on työryhmän Kaila, Loimaala, Stenberg toinen teos liharunouden saralla, ensimmäisen ollessa Moi-femme, je-femme, jota on esitetty Helsingissä, Tukholmassa sekä Tallinnassa. Molemmat teokset sukeltavat valitun materiaalin maailmaan (ensimmäisessä vesimelonit, toisessa lanka), ja tutkivat kirjoituksen ja tanssin kohtaamispisteitä sekä yhteensulautumisen tapoja. Luomme kollektiivista feminiinistä kieltä, ottaen kielenmuodostuksen fyysisen tilan ja suussa juhlivan tapahtuman lähtökohdaksi. Suunnittelijat Kantonen, Palillo ja koreografi Loimaala ovat työskennelleet yhdessä tiiviisti vuodesta 2018 asti. Loimaalan ja Damianoun työhistoria ulottuu Brysseliin, tanssin opintoihin P.A.R.T.S.:ssa 2013-2016. Loimaala sukeltaa kaikessa koreografisessa työssään materiaaliseen maailmaan tutkien sen ja ihmisen erilaisia hersyviä ja herkistäviä kohtaamisia.