Elina Niinivaara

Tutkija ja tietokirjoittaja

Kuva | Photo: Jussi Virkkumaa

Miten pakolaistaustaiset nuoret miehet pyrkivät vaikuttamaan elämäänsä ja mahdollisuuksiinsa Suomessa? Tämä kysymys johti väitöstutkimustani, johon perustuvaa suomenkielistä tietokirjaa kirjoitan parhaillaan. Julkisessa puheessa pakolaistaustaiset nuoret miehet esitetään toistuvasti sekä riskeinä yhteiskunnalle että poliittisesti passiivisina. Haluan haastaa tämän mustavalkoisen ymmärryksen tutkimustuloksillani. Ne osoittavat, että nämä nuoret miehet ovat jatkuvasti valmiustilassa arkielämässään, raivaavat tilaa itselleen ja tavoitteilleen sekä viljelevät välittäviä ja keskinäistä kunnioitusta rakentavia yhteiselon käytänteitä.

Saaren kartanossa keskityn kirjoittamaan tietokirjani keskeisimpiä osia, joissa avaan tutkimusyhteistyötä kanssani tehneiden nuorten pakolaistaustaisten miesten elämää ja ponnisteluja Suomessa.

Tutkimusaineistoni on etnografista, ja pyrin kirjoittamaan kenttämuistiinpanoihini tallentuneita tapahtumia mukaansatempaaviksi tarinoiksi. Nuorten elämät Suomessa, heidän arjen ympäristönsä, toimintonsa ja kamppailunsa ovat varsin vieraita suomalaiselle yleisölle. Tutkimuskumppaneideni kanssa tuottamamme materiaali onkin tässä mielessä ainutlaatuista ja ansaitsee julkaisemisen saavutettavassa muodossa.

Uskon, että Saaren kartano tukee tätä kirjoitustyön tärkeää vaihetta monin tavoin. Kroonisen sairauden ja kivun kanssa elävänä arvostan tavattomasti keskittymisrauhaa, rannikkoseudun luontoa sekä kulman takaa löytyvää kollegiaalista tukea.

Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja sydämeltäni sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Väittelin keväällä 2022 Tampereen yliopistossa aiheenani pakolaistaustaisten nuorten miesten arjen poliittinen toimijuus. Keskeisiä tutkimusintressejäni ovat kehollisuus ja materiaalisuus, arjen politiikka sekä globaalit muuttoliikkeet. Ennen väitöstutkimustani työskentelin erityisnuorisotyön saralla, jossa johdin monikulttuurista nuorisotyötä tekevää yksikköä. Tämä jakso ja sen aikana heränneet kysymykset olivat väitöstutkimukseni olennaisia kimmokkeita.

Kroonisten sairauksien ja kipujen takia osatyökykyisenä ihmisenä olen kiinnostunut myös näistä aiheista tutkimuksellisesta näkökulmasta. Yhdessä tutkijoiden Salome Tuomaala-Özdemirin ja Anna Lepon kanssa käynnistämmekin juuri nelivuotista hanketta, jonka aiheena on kroonistesti sairaiden osallisuus ja poliittinen toimijuus. Koneen Säätiö rahoittaa sekä tietokirjani kirjoittamista että tätä hanketta.