Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Media- ja videotaide

Dimitra Kondylatou

Kuvataiteilija

Kuva: Jussi Virkkumaa

”Residenssini aikana teen Saaren kartanossa tutkimusta ja laadin perusteet uudelle projektille, jonka työnimi on ‘Shallow spring’. Projektissa tutkin eri medioiden kautta terveyskylpylämatkailun sosiaalisia, ympäristöön liittyviä, kehollisia ja esteettisiä näkökohtia.

Matkailu on ollut tutkimusaiheeni viimeiset pari vuotta. Tässä uudessa hankkeessa päätin keskittyä terveyskylpylämatkailuun, koska siinä näyttää kiteytyvän näkökohtia, joista olen eniten huolissani, kuten sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä toiveiden ja mielikuvien luominen matkailualalla. Terveyskylpylämatkailu on yksi historian ensimmäisistä matkailun muodoista, ja se on muuttunut vuosien varrella sen myötä, miten sen parantavat vaikutukset mielletään. Alun perin kylpylähoitoja määrättiin lääketieteelliseksi hoidoksi, mutta nykyisin kylpylät ovat osa vapaa-ajan ja hyvinvoinnin kulttuuria. Tämä muutos leimaa terveyslähteiden ympärille rakennettuja infrastruktuureita esteettisesti ja hallinnollisesti. Minua kiinnostaa ymmärtää tätä muodonmuutosta yhteiskunnallisista kaupallisiksi tiloiksi, joissa tarjotaan yksilöllistä hoitoa ja hyvinvointia, sekä tähän prosessiin sisältyvien luonnonvarojen hallintaa.

Kerättyäni aluksi olennaisia visuaalisia ja kirjallisia lähteitä, pyrin käyttämään Saaren tarjoaman ajan ja tilan keskittyäkseni siihen, miten tähän aiheeseen liittyviä asioita on esitetty taiteessa ja analysoitu yhteiskuntateoriassa, sekä määritelläkseni tutkimusprojektini painopisteet. Aion myös muokata nykyistä työtäni, jossa pyrin yhdistämään faktat, teorian ja fiktion kokeelliseen essee-elokuvan muotoon. Työssäni tutkin, miten todellisia ja joskus unohdettuja tarinoita voidaan välittää taiteellisen median plastisuuden ja keinotekoisuuden kautta. Toivoakseni residenssiaikani tuottaa ideoita ja muistiinpanoja uutta terveyslähteisiin liittyvää teoskokonaisuutta varten, joka herättää kysymyksiä kehon fyysisistä ja poliittisista yhteyksistä muihin kehoihin, luontoon, kulttuuriin ja markkinoihin.”

 

Dimitra Kondylatou on Ateenassa asuva kuvataiteilija. Hänen työnsä liittyy videoiden tekemiseen, editointiin, kirjoittamiseen ja videopalveluiden tarjoamiseen. Hän on kiinnostunut taiteen rajoista ja sen suhteesta ja yhtymäkohdista matkailuun ja arkielämään. Hän tutkii visuaalisesti eleitä, käytäntöjä ja vastaavuuksia vieraanvaraisuusalan ja vaihdon konteksteissa ja tiloissa. Hänen metodologiansa perustuu tietoon ja toimii yli tieteenalojen rajojen, kun hän osallistuu kollektiivisiin hankkeisiin, työpajojen toteuttamiseen ja töiden esittelyyn konferensseissa ja julkaisuissa, ryhmänäyttelyissä ja elokuvafestivaaleilla. Vuosina 2012–2018 hänen taiteellista taiteen ja matkailun tutkimustaan rikastutti kausityöskentely Neion-majatalon johtajana ja työntekijänä Lefkadassa sekä hänen siellä käynnistämänsä ja toteuttamansa residenssiprojekti The island-resignified vuosina 2015–2017. Hän oli Kyklàda.press publicationsin (2020-2021) ja TWIXTlabin (2017-2018) jäsen. Hänellä on taiteen maisteritutkinto Alankomaiden taideinstituutista (2017) ja integroitu kuvataiteen maisterintutkinto Ateenan kuvataidekoulusta (2012).