Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Esitystaide, performanssi

Deep Time Transcestors

Deep Time Transcestors (työnimi) on Ana Teo Ala-Ruonan, Even Minnin, Camille Auerin, Alvi Haapamäen, Satu Kankkosen ja Eeti Piiroisen toteuttama esitysprojekti, joka juhlistaa ei-binääristä esihistoriaa.

Deep Time Transcestors (työnimi) on Ana Teo Ala-Ruonan, Even Minnin, Camille Auerin, Alvi Haapamäen, Satu Kankkosen ja Eeti Piiroisen toteuttama esitysprojekti, joka juhlistaa ei-binääristä esihistoriaa. Edellä mainitun ydintyöryhmän lisäksi projektissa on mukana tuottaja Riikka Thitz, esitysdramaturgi Santtu Uuttu sekä larp-konsultti Pihla Lehtinen.

Deep Time Transcestors katsoo evolutiiviseen esihistoriaamme ja löytää sukulaisuuksia varhaisista elämän olomuodoista. Projektissa tutkitaan larpin, leikin ja somaattisten menetelmien avulla millainen esihistoriallinen ei-sukupuolitettu ja monilajinen ruumis on voinut olla ja miltä tuntuu ruumiillistaa sitä nykypäivässä. Deep Time Transcestors spekuloi esihistoriamme radikaalia ruumiillisuutta trans-feministisestä näkökulmasta. Keskeisimpiä kysymyksiä projektille on: Miten voisimme uudelleen kirjoittaa ja ymmärtää historiaamme ja evoluutiota tavalla, joka ei tunnusta binääristä sukupuolikäsitystä tai vahvista cis- ja heteronormeja?

Saaren kartanon residenssissä olemme ydintyöryhmämme kesken leikkineet, tehneet luku- sekä somaattisia harjoitteita, lukeneet queer ekologiaa käsitteleviä tekstejä ja keskustelleet niistä sekä biologian ja evoluution tarinoiden cis- ja heteronormatiivisuudesta. Lisäksi olemme käyneet perusteellisia keskusteluita työryhmän välisestä turvallisuudesta ja kehittäneet yhteisiä suostumuksen tekniikoita sekä kosketus- ja muita harjoitteita että keskusteluita varten. Olemme myös pohtineet somaattisen harjoittamisen kaanonissa olevia cis- ja heteronormatiivisia elementtejä, ja työstäneet somaattista harjoittamista mahdollisimman transinklusiiviseksi. Ja ennen kaikkea olemme käyttäneet aikaa tutustuaksemme toisiimme ja muodostaaksemme turvaisan, sallivan ja huolta pitävän työilmapiirin.